Bartosiewicz Adam, Możliwość odroczenia wpłaty zaliczek na podatek od wynagrodzeń w związku z pandemią koronawirusa dla niektórych podatników w ramach tarczy antykryzysowej 5.0

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 20 listopada 2020 r.
Autorzy:

Możliwość odroczenia wpłaty zaliczek na podatek od wynagrodzeń w związku z pandemią koronawirusa dla niektórych podatników w ramach tarczy antykryzysowej 5.0

Możliwość odroczenia wpłaty zaliczek na podatek od wynagrodzeń w związku z pandemią koronawirusa dla niektórych podatników w ramach tarczy antykryzysowej 5.0

Możliwość odroczenia wpłaty zaliczek na podatek od wynagrodzeń w związku z pandemią koronawirusa dla niektórych podatników w ramach tarczy antykryzysowej 5.0

Procedura ma na celu przedstawienie możliwości odroczenia terminu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy pobranych przez płatnika – prowadzącego działalność w określonych branżach – od wynagrodzeń ze stosunku pracy i pokrewnych, od niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście oraz praw majątkowych.

Możliwość odroczenia wpłaty zaliczek na podatek od wynagrodzeń w związku z pandemią koronawirusa dla niektórych podatników w ramach tarczy antykryzysowej 5.0 płatnik płatnik wypłata wynagrodzenia odroczenie terminu wpłaty negatywne konsekwencje? kwalifikowane wynagrodzenie? pobór podatku uprzywilejowana branża wpłata w terminie ogólnym tak nie tak nie tak nie

Krok: wypłata wynagrodzenia

Zakłady pracy, zleceniodawcy oraz podmioty nabywające prawa autorskie bezpośrednio od twórców, które wypłacają wynagrodzenie, pełnią role płatników zaliczek na podatek dochodowy.

Zaliczka pobierana jest od przychodów podatników. Przychodem są zaś kwoty otrzymane albo postawione do dyspozycji. Kwoty należne – ani nie wypłacone, ani nie postawione do dyspozycji – nie są jeszcze przychodem.

Krok: pobór podatku

Podmiot wypłacający wynagrodzenie ze stosunku pracy osobom fizycznym, a także podmiot wypłacający wynagrodzenie podmiotom niebędącym przedsiębiorcami z umowy o dzieło, czy też umowy zlecenia oraz z praw autorskich na rzecz twórcy – jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy. Przy wypłacie wynagrodzenia (postawieniu go do dyspozycji) powinien on pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

Niekiedy jest to zryczałtowany podatek dochodowy (głównie w przypadku wypłaty przychodów osobom zagranicznym)