Bartosiewicz Adam, Możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych służących do produkcji przeciwko pandemii koronawirusa

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 31 marca 2020 r. do: 31 maja 2022 r.
Autorzy:

Możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych służących do produkcji przeciwko pandemii koronawirusa

Możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych służących do produkcji przeciwko pandemii koronawirusa

Możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych służących do produkcji przeciwko pandemii koronawirusa

Procedura ma na celu przedstawienie zasad i warunków jednorazowej amortyzacji środków trwałych, które służą do produkcji określonych towarów istotnych dla przeciwdziałania COVID-19. Ta jednorazowa amortyzacja byłaby dokonywana całkowicie odrębnie od amortyzacji na podstawie przepisów ogólnych

Możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych służących do produkcji przeciwko pandemii koronawirusa podatnik podatnik nabycie ŚT amortyzacja przepisy ogólne jednorazowa amortyzacja cel nabycia przeciwdziałanie inny

Krok: nabycie ŚT

Podatnicy podatku dochodowego – zarówno od osób prawnych, jak i od osób fizycznych (prowadzący działalność gospodarczą) – powinni amortyzować składniki majątku zaliczane do środków trwałych.

W związku z  tym mają obowiązek zaliczenia tych składników majątku do środków trwałych i objąć je amortyzacją.

Krok: cel nabycia

Zgodnie z nowymi szczególnymi przepisami zawartymi w pakiecie tzw. tarczy antykryzysowej podatnicy, którzy podejmą się działalności mającej na celu przeciwdziałanie epidemii COVID-19, mają możliwość skorzystania z różnych preferencji podatkowych. Takie preferencje to m.in. jednorazowa amortyzacja środków trwałych, które służą do produkcji określonych towarów mających na celu przeciwdziałanie epidemii COVID-19.

Preferencja ta ustała z końcem maja 2022 r., jako że w maju ogłoszono zakończenie stanu epidemii COVID-19.

Te towary – które mają być produkowane (aby można było objąć te składniki majątkowe jednorazową amortyzacją) – to w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.