Krywan Tomasz, Moment ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 maja 2019 r.
Autorzy:

Moment ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Moment ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Moment ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Procedura wskazuje, kiedy należy wystawić i wydać nabywcy paragon.

Moment ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej podatnik podatnik paragon należy wystawić i wydać nabywcy z chwilą otrzymania zapłaty w gotówce paragon należy wystawić i wydać nabywcy podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności paragon należy wystawić i wydać nabywcy niezwłocznie po uznaniu zapłaty na rachunku podatnika, nie później jednak niż z końcem miesiąca, w którym doszło do uznania lub chwilą dokonania sprzedaży podatnik dokonuje sprzedaży podlegającej zaewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej czy podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem sprzedaży? czy zapłata przed dokonaniem sprzedaży została przez podatnika otrzymana w gotówce? nie nie tak nie

Krok: podatnik dokonuje sprzedaży podlegającej zaewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej

Moment ewidencjonowania (wystawienia paragonu) określają od 1.05.2019 r. przepisy § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2021 r. poz. 1625 ze zm.) – dalej r.k.r. Z przepisów tych wynika, że moment ewidencjonowania zależy od tego, czy podatnik otrzymał zapłatę lub cześć zapłaty przed dokonaniem sprzedaży, a jeżeli otrzymał taką zapłatę lub jej część – od sposobu jej otrzymania.

Krok: paragon należy wystawić i wydać nabywcy podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności

Podstawowy moment ewidencjonowania wyznacza od 1.05.2019 r. § 6 ust. 1 pkt 1 r.k.r., który stanowi, że podatnicy wystawiają i wydają nabywcy paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, tj. podczas dokonywania dostawy towarów lub świadczenia usług. Najpóźniejszym momentem wystawienia paragonu jest zatem – jak wynika z tego przepisu – chwila przyjęcia należności (bez względu na formę płatności).