Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2019 r.
Autorzy:

Moment ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Moment ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Moment ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Procedura wskazuje, kiedy należy wystawić i wydać nabywcy paragon.

Krok: podatnik dokonuje sprzedaży podlegającej zaewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej

Moment ewidencjonowania (wystawienia paragonu) określają od 1.05.2019 r. przepisy § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 816) – dalej r.k.r. Z przepisów tych wynika, że moment ewidencjonowania zależy od tego, czy podatnik otrzymał zapłatę lub cześć zapłaty przed dokonaniem sprzedaży, a jeżeli otrzymał taką zapłatę lub jej część – od sposobu jej otrzymania.

Krok: paragon należy wystawić i wydać nabywcy podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności

Podstawowy moment ewidencjonowania wyznacza od 1.05.2019 r. § 6 ust. 1 pkt 1 r.k.r., który stanowi, że podatnicy wystawiają i wydają nabywcy paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, tj. podczas dokonywania dostawy towarów lub świadczenia usług. Najpóźniejszym momentem wystawienia paragonu jest zatem – jak wynika z tego przepisu – chwila przyjęcia należności (bez względu na formę płatności).