Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Milczące załatwienie sprawy

Milczące załatwienie sprawy

Milczące załatwienie sprawy

Milczące załatwienie sprawy polega na przyjęciu, że wraz z upływem określonego terminu dochodzi do załatwienia sprawy zgodnego z żądaniem strony. Sprawa może być załatwiona milcząco tylko wtedy, gdy przepis szczególny przewiduje taką możliwość. Instytucja ta ma na celu przyspieszenie i uproszczenie postępowania administracyjnego, jak również usprawnienie i zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji (rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, VIII kadencja, druk sejm. nr 1183).

Krok: wniesienie żądania załatwienia sprawy

Postępowanie w sprawie, która na podstawie przepisów szczególnych może być załatwiona milcząco w formie milczącego zakończenia postępowania, rozpoczyna wniesienie przez stronę żądania załatwienia sprawy.

Krok: zawiadomienie o czynności, względem której organ może wnieść sprzeciw

Postępowanie w sprawie, która na podstawie przepisów szczególnych może być załatwiona milcząco w formie milczącej zgody, rozpoczyna zawiadomienie organu przez stronę o czynności, względem której organ może wnieść sprzeciw. Formę i wymogi formalne zawiadomienia strony określają przepisy szczególne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację