Miejsce świadczenia wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów - OpenLEX

Krywan Tomasz, Miejsce świadczenia wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Miejsce świadczenia wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów

Miejsce świadczenia wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów

Miejsce świadczenia wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów

Procedura pozwala ustalić, gdzie znajduje się miejsce świadczenia (a w konsekwencji państwo opodatkowania) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Miejsce świadczenia wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów nabywca towarów nabywca towarów czy nabywca posiada dowody na to, że znalazła zastosowanie uproszczona procedura rozliczania wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych? miejscem świadczenia WNT jest terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu oraz terytorium kraju czy nabywca wykazał w informacji podsumowującej VAT-UE czynności dokonane w ramach transakcji trójstronnej? miejscem świadczenia WNT jest tylko terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu miejscem świadczenia WNT jest terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu oraz terytorium państwa członkowskiego, które wydało numer VAT UE nabywcy dochodzi do WNT czy nabywca podał numer VAT UE (polski lub wydany przez inne państwo członkowskie)? czy nabywca jest zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT UE? (!) czy nabywca podał  numer VAT UE innego  państwa członkowskiego  niż państwo zakończenia  wysyłki lub transportu? czy nabywca posiada dowody na to, że WNT zostało opodatkowane w państwie członkowskim zakończenia wysyłki lub transportu? tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak tak nie

Krok: dochodzi do WNT

Jednym z warunków opodatkowania w Polsce wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów jest, aby były to wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm. - dalej u.p.t.u.). O tym, kiedy do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dochodzi na terytorium kraju, decydują przepisy art. 25 i 26 u.p.t.u., tj. przepisy o miejscu świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

Z przepisów art. 25 u.p.t.u. wynika, że wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów mogą mieć jedno lub dwa miejsca świadczenia. Pierwsze miejsce świadczenia znajduje się zawsze na terytorium państwa członkowskiego, na którym towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu (zob. art. 25 ust. 1 u.p.t.u.). To miejsce świadczenia występuje zawsze (żadne okoliczności nie wyłączają wystąpienia miejsca świadczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium państwa członkowskiego zakończenia ich wysyłki lub transportu). W określonych przepisami art. 25 ust. 2 i art. 26 u.p.t.u. sytuacjach wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów mają również drugie miejsce świadczenia.

Krok: (!) czy nabywca podał numer VAT UE innego państwa członkowskiego niż państwo zakończenia wysyłki lub transportu?

Jeżeli nabywca towarów w ramach WNT podaje numer VAT UE innego państwa członkowskiego niż państwo zakończenia wysyłki lub transportu, miejscem świadczenia WNT jest również terytorium państwa członkowskiego, które wydało ten numer VAT UE (może to być również Polska, jeżeli nabywca posłużył się polskim numerem VAT UE).

Uwaga! Ryzyko: Posłużenie się przez nabywcę polskim numerem VAT UE powoduje, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów podlega, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce (niezależnie od opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w państwie członkowskim, do którego przemieszczany jest towar).