Musiał Krzysztof J., Miejsce kontroli celno-skarbowej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 marca 2017 r.
Autorzy:

Miejsce kontroli celno-skarbowej

Miejsce kontroli celno-skarbowej

Miejsce kontroli celno-skarbowej

Procedura ma na celu przedstawienie miejsc, w których może toczyć się kontrola celno-skarbowa.

organ administracji skarbowej organ administracji skarbowej siedziba innego urzędu obsługującego KAS każde miejsce siedziba kontrolowanego miejsce prowadzenia lub przechowywania ksiąg podatkowych miejsce związane z działalnością kontrolowanego zaistnienie przesłanki do wszczęcia kontroli celno-skarbowej miejsce wykonywania kontroli terytorium całego kraju miejsce prowadzenia czynności kontrolnych siedziba urzędu celno-skarbowego

Krok: zaistnienie przesłanki do wszczęcia kontroli celno-skarbowej

Przesłanką do wdrożenia kontroli celno-skarbowej może być weryfikacja przestrzegania przepisów prawa będących w zakresie działalności Krajowej Administracji Skarbowej.

Krok: terytorium całego kraju

Naczelnik urzędu celno-skarbowego może wykonywać kontrolę celno-skarbową na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższe oznacza, że organ KAS, jakim jest naczelnik urzędu celno-skarbowego, nie obowiązuje zasada właściwości miejscowej, tak jak w przypadku naczelników urzędów skarbowych.