Miejsce dostaw towarów w przypadku dostaw łańcuchowych - OpenLEX

Krywan Tomasz, Miejsce dostaw towarów w przypadku dostaw łańcuchowych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 października 2021 r.
Autorzy:

Miejsce dostaw towarów w przypadku dostaw łańcuchowych

Miejsce dostaw towarów w przypadku dostaw łańcuchowych

Miejsce dostaw towarów w przypadku dostaw łańcuchowych

Procedura pozwala ustalić, gdzie znajduje się miejsce dostawy towarów dokonywanej w ramach tzw. dostawy łańcuchowej.

Miejsce dostaw towarów w przypadku dostaw łańcuchowych podatnik podatnik miejscem dostawy towarów jest miejsce rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów miejsce dostawy towarów czy dochodzi do dostawy towarów dokonywanej na rzecz lub przez podatnika ułatwiającego dokonanie dostawy towarów? miejscem dostawy towarów jest miejsce zakończenia wysyłki lub transportu towarów dostawa towarów ma charakter dostawy dokonywanej w ramach dostawy łańcuchowej czy do dostawy towarów jest przyporządkowana wysyłka lub transportu? czy dostawa towarów poprzedza wysyłkę lub transport towarów? tak nie tak nie tak nie

Krok: dostawa towarów ma charakter dostawy dokonywanej w ramach dostawy łańcuchowej

Zdarza się, że te same towary są przedmiotem kolejnych dostaw oraz są wysyłane lub transportowane bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego w kolejności nabywcy, Są to tzw. dostawy łańcuchowe. Sposób ustalania miejsca świadczenia w przypadku takich dostaw regulują przepisy art. 22 ust. 2-3b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u.

Krok: czy dochodzi do dostawy towarów dokonywanej na rzecz lub przez podatnika ułatwiającego dokonanie dostawy towarów?

W przypadkach określonych w art. 7a ust. 1 i 2 u.p.t.u. uznaje się, że podatnik ułatwiający, poprzez użycie interfejsu elektronicznego, takiego jak platforma, platforma handlowa, portal lub podobne środki, dokonywanie niektórych dostaw towarów samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy. W efekcie dochodzi do fikcyjnego podzielenia jednej dostawy towarów (tzw. dostawy bazowej) dokonywanej przez dostawcę bazowego, który prowadzi sprzedaż za pośrednictwem interfejsu elektronicznego do ostatecznego nabywcy tych towarów, na dwie odrębne dostawy, tj.:

1) dostawę pomiędzy dostawcą bazowym i podatnikiem ułatwiającym sprzedaż poprzez użycie interfejsu elektronicznego,

2) dostawę pomiędzy podatnikiem ułatwiającym sprzedaż poprzez użycie interfejsu elektronicznego i finalnym nabywcą towarów.

Miejsce tych dostaw jest ustalane w szczególny sposób określony przepisami art. 22 ust. 3a i 3b u.p.t.u.