Krywan Tomasz, Mały podatnik VAT

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Mały podatnik VAT

Mały podatnik VAT

Mały podatnik VAT

Procedura pozwala ustalić, czy dany podatnik jest w 2022 r. małym podatnikiem w rozumieniu VAT.

Mały podatnik VAT podatnik podatnik podatnik jest w 2022 r. małym podatnikiem w rozumieniu VAT podatnik nie jest w 2022 r. małym podatnikiem w rozumieniu VAT istnieje potrzeba ustalenia, czy dany podatnik jest w 2022 r. małym podatnikiem w rozumieniu VAT czy podatnik prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządza funduszami inwestycyjnymi albo jest agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu? czy kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi przekroczyła u podatnika w 2021 r. 207.000 zł? czy wartość sprzedaży brutto w 2021 r. przekroczyła u podatnika 5.513.000 zł? tak nie nie tak nie tak

Krok: istnieje potrzeba ustalenia, czy dany podatnik jest w 2022 r. małym podatnikiem w rozumieniu VAT

Przepisy VAT wyróżniają kategorię tzw. małych podatników. Podatników zaliczanych do małych podatników wymienia art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u.

Krok: czy podatnik prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządza funduszami inwestycyjnymi albo jest agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu?

Z punktu widzenia uznawania za małych podatników przepisy VAT dzielą podatników na 2 grupy. Do grup tych należą:

1) podatnicy prowadzący przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzając funduszami inwestycyjnymi, będący agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu),

2) pozostali podatnicy.