Likwidacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - OpenLEX

Ziółkowski Paweł, Likwidacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r. do: 31 grudnia 2016 r.
Autorzy:

Likwidacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Likwidacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Likwidacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest funduszem celowym, pozwalającym na realizację jednej z ogólnych zasad prawa pracy nakładającej na pracodawcę obowiązek zaspokajania - stosownie do możliwości i warunków bytowych, socjalnych i kulturalnych - potrzeb pracowników. Jednocześnie jest to jednak obowiązek wymagający określonych nakładów. Dlatego też pracodawcy czasami podejmują decyzję o jego likwidacji. Niniejsza procedura opisuje zasady tej likwidacji.

Likwidacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracodawca pracodawca miejsce zapisania rezygnacji likwidacja ZFŚS układ zbiorowy brak możliwości likwidacji ZFŚS regulamin wynagradzania likwidacja funduszu tworzonego dobrowolnie utworzenie ZFŚS jednostki budżetowe i samorządowe ustalenie liczby pracowników poniżej 20 co najmniej 20 nie tak

Krok: utworzenie ZFŚS

W myśl art. 16 k.p. pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Domyślną możliwością zaspokajania tych potrzeb jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Krok: jednostki budżetowe i samorządowe

W myśl art. 3 ust. 1 i 2 u.z.f.ś.s. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) tworzą pracodawcy:

a) zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, z zastrzeżeniem pkt 2;

b) prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.