Musiał Krzysztof J., Likwidacja działalności gospodarczej - spółka cywilna

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Likwidacja działalności gospodarczej - spółka cywilna

Likwidacja działalności gospodarczej - spółka cywilna

Likwidacja działalności gospodarczej jest procesem sformalizowanym, wymagającym dopełnienia szeregu następujących po sobie obowiązków. W niniejszej procedurze jest mowa o likwidacji spółki cywilnej. W przypadku likwidacji działalności indywidualnej - zob. procedura Likwidacja działalności gospodarczej - działalność indywidualna, a w przypadku osobowych spółek prawa handlowego - zob. procedura Likwidacja działalności gospodarczej - osobowe spółki prawa handlowego.

Likwidacja działalności gospodarczej - spółka cywilna wspólnicy spółki wspólnicy spółki pozostałe przyczyny rozwiązania umowy wykaz składników majątku wykreślenie z CEIDG likwidacja działalności pozostałe wykreślenia bilans lub remanent końcowy zdarzenie skutkujące likwidacją spółki zaistnienie przyczyny likwidacji spółki uchwała o rozwiązaniu spółki cywilnej wystąpienie wspólnika śmierć wspólnika decyzja sądu

Krok: zaistnienie przyczyny likwidacji spółki

W myśl art. 860 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) - dalej k.c., przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem. Rozwiązanie umowy może być skutkiem działania wspólników lub efektem zdarzenia od nich niezależnych.

Krok: zdarzenie skutkujące likwidacją spółki

Zdarzenia skutkujące likwidacją spółki mogą mieć charakter wewnętrzny (np. uchwała o rozwiązaniu umowy) lub zewnętrzny (np. rozwiązanie przez sąd).