Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy - OpenLEX

Skibińska Małgorzata, Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 2 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

Pracownik ma możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż ½ etatu. W takiej sytuacji wymiar urlopu rodzicielskiego będzie jednak wydłużony proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie łączenia korzystania z tego urlopu (lub jego części) z pracą, maksymalnie do 64 tygodni (w przypadku korzystania z urlopu rodzicielskiego udzielonego na jedno dziecko) lub do 68 tygodni (w przypadku korzystania z urlopu rodzicielskiego udzielonego na dwoje lub więcej dzieci urodzonych przy jednym porodzie).

Krok: możliwość łączenia urlopu z pracą

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Jeśli pracownik podejmie decyzję o łączeniu urlopu rodzicielskiego z pracą wówczas powinien złożyć odpowiedni wniosek do pracodawcy.

Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy pracodawca pracodawca przekazanie informacji o odmowie akceptacja wniosku niezachowanie terminu przyjęcie wniosku czy pracodawca uwzględnia wniosek? dlaczego pracodawca nie uwzględnia wniosku pracownika? uwzględnia wniosek nie uwzględnia wniosku organizacja pracy lub rodzaj pracy pracownik pracownik pracownik podejmuje pracę pracownik łączy pracę tylko z urlopem podstawowym pracownik łączy pracę z całym wymiarem urlopu podstawowego i wydłużonego możliwość łączenia urlopu z pracą wniosek o łączenie urlopu z pracą pracownik pozostaje na urlopie przekazanie wniosku tak nie termin rodzaj

Krok: wniosek o łączenie urlopu z pracą

W celu łączenia urlopu z pracą pracownik musi złożyć wniosek do pracodawcy wskazując, iż chce łączyć urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy. We wniosku, pracownik określa sposób wykorzystania części urlopu rodzicielskiego, o którą urlop zostanie proporcjonalnie wydłużony.

W przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do:

– 64 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka

– 68 tygodni, w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.