Skibińska Małgorzata, Łączenie różnych form pomocy – zwolnienie ze składek ZUS i pomoc ze środków FP, FGŚP

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 lutego 2021 r. do: 30 czerwca 2023 r.
Autor:

Łączenie różnych form pomocy – zwolnienie ze składek ZUS i pomoc ze środków FP, FGŚP

Łączenie różnych form pomocy – zwolnienie ze składek ZUS i pomoc ze środków FP, FGŚP

Łączenie różnych form pomocy – zwolnienie ze składek ZUS i pomoc ze środków FP, FGŚP

Przepisy prawa, w zakresie pomocy przedsiębiorcom przewidują m.in. możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS oraz o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Funduszu pracy oraz z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowników.

Łączenie różnych form pomocy – zwolnienie ze składek ZUS i pomoc ze środków FP, FGŚP Przedsiębiorca Przedsiębiorca Czy zwolnienie ze składek ZUS dotyczy mniej niż 10 ubezpieczonych? Łączenie pomocy dotyczy płatników należących do sektora działalności leczniczej Łączenie pomocy dotyczy płatników należących do rozszerzonego kręgu podmiotów uprawnionych Zwolnienie ze składek sektora turystycznego Czy łączenie pomocy dotyczy płatników zgłaszających mniej niż 10 ubezpieczonych ? Łączenie pomocy – zwolnienie ze składek a dofinansowanie z FGŚP i FP Zwolnienie ze składek – od 10 do 49 ubezpieczonych Zwolnienie ze składek - mniej niż 10 ubezpieczonych Łączenie pomocy dotyczy płatników należących do sektora turystyki Zwolnienie ze składek sektora działalności leczniczej Zwolnienie ze składek przedsiębiorcy należącego do rozszerzonego kręgu podmiotów uprawnionych Dofinasowanie z FP Podmioty na rzecz, których można uzyskać pomoc Formy pomocy Warunek uzyskania pomocy Jaki rodzaj pomocy przysługuje przedsiębiorcy? Złożenie wniosku o dofinansowanie Łączenie pomocy dotyczy płatników zgłaszających do ubezpieczeń od 10 do 49 ubezpieczonych Przeanalizowanie możliwości pomocy Łączenie pomocy dotyczy płatników zgłaszających mniej niż 10 ubezpieczonych Dofinansowanie z FGŚP Podmioty na rzecz, których można uzyskać pomoc Formy pomocy Warunek uzyskania pomocy Tak Nie Nie Nie Nie Tak Nie Nie Nie Nie Dofinasowanie z FGŚP Dofinasowanie FP Zwolnienie ze składek

Krok: Przeanalizowanie możliwości pomocy

Przepisy prawa, w zakresie pomocy przedsiębiorcom przewidują m.in. możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Funduszu Pracy oraz z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowników.

Krok: Dofinansowanie z FGŚP

Pomoc na utrzymanie miejsc pracy w postaci dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP przysługuje przedsiębiorcom w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a więc osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującym działalność gospodarczą, a także wspólnikom spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Z pomocy może skorzystać zarówno mikro, mały, jak i średni oraz duży przedsiębiorca, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych.