Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 15 października 2020 r.
Autor:

Łączenie różnych formy pomocy – zwolnienie ze składek ZUS i pomoc ze środków FP, FGŚP

Łączenie różnych formy pomocy – zwolnienie ze składek ZUS i pomoc ze środków FP, FGŚP

Łączenie różnych formy pomocy – zwolnienie ze składek ZUS i pomoc ze środków FP, FGŚP

Przepisy prawa, w zakresie pomocy przedsiębiorcom przewidują m.in. możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS oraz o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Funduszu pracy oraz z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowników

Krok: Przeanalizowanie możliwości pomocy

Przepisy prawa, w zakresie pomocy przedsiębiorcom przewidują m.in. możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Funduszu Pracy oraz z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowników.

Krok: Dofinansowanie z FGŚP

Pomoc na utrzymanie miejsc pracy w postaci dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP przysługuje przedsiębiorcom w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a więc osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującym działalność gospodarczą, a także wspólnikom spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Z pomocy może skorzystać zarówno mikro, mały, jak i średni oraz duży przedsiębiorca, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych.