Kwota odliczenia od zryczałtowanego podatku od przychodów uzyskiwanych z dywidend wypłacanych z zysków spółki osiągniętych w... - OpenLEX

Krywan Tomasz, Kwota odliczenia od zryczałtowanego podatku od przychodów uzyskiwanych z dywidend wypłacanych z zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Kwota odliczenia od zryczałtowanego podatku od przychodów uzyskiwanych z dywidend wypłacanych z zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek

Kwota odliczenia od zryczałtowanego podatku od przychodów uzyskiwanych z dywidend wypłacanych z zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek

Kwota odliczenia od zryczałtowanego podatku od przychodów uzyskiwanych z dywidend wypłacanych z zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek

Procedura pozwala ustalić wysokość kwoty odliczenia od zryczałtowanego podatku od przychodów uzyskiwanych z dywidend wypłacanych z zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Kwota odliczenia od zryczałtowanego podatku od przychodów uzyskiwanych z dywidend wypłacanych z zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek podatnik podatnik obliczany podatek od dywidendy pomniejsza się o kwotę stanowiącą 90% części podatku zapłaconego na poziomie spółki obliczany podatek od dywidendy pomniejsza się o kwotę stanowiącą 70% części podatku zapłaconego na poziomie spółki osoba fizyczna uzyskała przychód z dywidendy wypłaconej z zysku spółki osiągniętego w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, która to dywidenda pochodzi z podziału zysków z tego okresu wyodrębnionego w kapitale własnym spółki czy dywidenda została wypłacona z zysku opodatkowanego ryczałtem obliczonym według stawki 10%? tak nie

Krok: osoba fizyczna uzyskała przychód z dywidendy wypłaconej z zysku spółki osiągniętego w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, która to dywidenda pochodzi z podziału zysków z tego okresu wyodrębnionego w kapitale własnym spółki

Niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych korzystać mogą z opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek. Wprowadzenie tej formy opodatkowania nie wyłączyło co prawda opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskiwanych przez osoby fizyczne przychodów z dywidend wypłacanych z zysku spółek korzystających z opodatkowania w formie ryczałtu, jednak w przypadkach takich wysokość łącznego obciążenia została dostosowana do specyfiki nowego modelu rozliczeń, tj. do stawki podatku, zgodnie z którą płacony jest ryczałt od dochodów spółek. Zasady obowiązujące w tym zakresie określają przepisy art. 30a ust. 19 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm. – dalej u.p.d.o.f.).

Z dniem 1.01.2021 r. do ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., zostały dodane przepisy umożliwiające korzystanie przez niektóre spółki z o.o. oraz spółki akcyjne z opodatkowania w formie ryczałtu. Wprowadzenie tej formy opodatkowania nie wyłączyło co prawda opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskiwanych przez osoby fizyczne przychodów z dywidend wypłacanych z zysku spółek korzystających z opodatkowania w formie ryczałtu, jednak w przypadkach takich wysokość łącznego obciążenia została dostosowana do specyfiki nowego modelu rozliczeń, tj. do stawki podatku, zgodnie z którą płacony jest ryczałt od dochodów spółek (zob. również procedura Wysokość ryczałtu od dochodów spółek).

Krok: czy dywidenda została wypłacona z zysku opodatkowanego ryczałtem obliczonym według stawki 10%?

Stawki ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych wynoszą 10% i 20% (zob. również procedura Wysokość ryczałtu od dochodów spółek).

W konsekwencji wysokość odliczenia dokonywanego na podstawie art. 30a ust. 19 u.p.d.o.f. zależy czy dywidenda została wypłacona z zysku opodatkowanego ryczałtem według stawki 10% czy 20%.