Krywan Tomasz, Kwota odliczenia od zryczałtowanego podatku od przychodów uzyskiwanych z dywidend wypłacanych z zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Autorzy:

Kwota odliczenia od zryczałtowanego podatku od przychodów uzyskiwanych z dywidend wypłacanych z zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych

Kwota odliczenia od zryczałtowanego podatku od przychodów uzyskiwanych z dywidend wypłacanych z zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych

Kwota odliczenia od zryczałtowanego podatku od przychodów uzyskiwanych z dywidend wypłacanych z zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych

Procedura pozwala ustalić wysokość kwoty odliczenia od zryczałtowanego podatku od przychodów uzyskiwanych z dywidend wypłacanych z zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Kwota odliczenia od zryczałtowanego podatku od przychodów uzyskiwanych z dywidend wypłacanych z zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych podatnik podatnik obliczany według stawki 19% podatek od dywidendy pomniejsza się o kwotę stanowiącą 71% części podatku zapłaconego na poziomie spółki obliczany według stawki 19% podatek od dywidendy pomniejsza się o kwotę stanowiącą 37% części podatku zapłaconego na poziomie spółki obliczany według stawki 19% podatek od dywidendy pomniejsza się o kwotę stanowiącą 41% części podatku zapłaconego na poziomie spółki obliczany według stawki 19% podatek od dywidendy pomniejsza się o kwotę stanowiącą 51% części podatku zapłaconego na poziomie spółki osoba fizyczna uzyskała przychód z dywidendy wypłaconej z zysku spółki osiągniętego w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, która to dywidenda pochodzi z podziału zysków z tego okresu wyodrębnionego w kapitale własnym spółki czy przychód z dywidendy został wypłacony z zysku spółki opodatkowanego według stawki 15%? czy przychód z dywidendy został wypłacony z zysku spółki opodatkowanego według stawki 25%? czy przychód z dywidendy został wypłacony z zysku spółki opodatkowanego według stawki 10%? tak nie tak nie tak nie

Krok: osoba fizyczna uzyskała przychód z dywidendy wypłaconej z zysku spółki osiągniętego w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, która to dywidenda pochodzi z podziału zysków z tego okresu wyodrębnionego w kapitale własnym spółki

Z dniem 1.01.2021 r. do ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., zostały dodane przepisy umożliwiające korzystanie przez niektóre spółki z o.o. oraz spółki akcyjne z opodatkowania w formie ryczałtu. Wprowadzenie tej formy opodatkowania nie wyłączyło co prawda opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskiwanych przez osoby fizyczne przychodów z dywidend wypłacanych z zysku spółek korzystających z opodatkowania w formie ryczałtu, jednak w przypadkach takich wysokość łącznego obciążenia została dostosowana do specyfiki nowego modelu rozliczeń, tj. do stawki podatku, zgodnie z którą płacony jest ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (zob. również procedura Wysokość ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych).

Krok: czy przychód z dywidendy został wypłacony z zysku spółki opodatkowanego według stawki 15%?

Pierwsza sytuacja ma miejsce, jeżeli uzyskana przez osobę fizyczną dywidenda została wypłacona z zysku opodatkowanego ryczałtem według stawki 15% (zob. art. 30a ust. 19 pkt 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm. – dalej u.p.d.o.f.).