Bartosiewicz Adam, Kwestionowanie wartości przychodu ze sprzedaży nieruchomości przez organ podatkowy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Kwestionowanie wartości przychodu ze sprzedaży nieruchomości przez organ podatkowy

Kwestionowanie wartości przychodu ze sprzedaży nieruchomości przez organ podatkowy

Kwestionowanie wartości przychodu ze sprzedaży nieruchomości przez organ podatkowy

Procedura przedstawia przebieg czynności podatnika oraz organu w przypadku kwestionowania przez ten ostatni wielkości przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Kwestionowanie wartości przychodu ze sprzedaży nieruchomości przez organ podatkowy organ podatkowy organ podatkowy upływ terminu wezwania akceptacja przyjęcie wartości z wyceny powołanie biegłego koniec odebranie zeznania odebranie wyjaśnień podatnika wartość prawidłowa? wymiar podatku akceptacja zeznania wezwanie w/s wartości weryfikacja oczekiwanie na wycenę skutek wezwania brak reakcji w terminie podatnik podatnik koniec niepodanie wartości złożenie zeznania oczekiwanie na reakcję organu czekanie na wezwanie podanie nowej wartości oczekiwanie na reakcję organu wymiar z nową wartością reakcja na wezwanie sprzedaż nieruchomości akceptacja nowej wartości reakcja organu reakcja organu odebranie wezwania tak nie tak nie zeznanie brak reakcji wyjaśnienia podatnika brak reakcji podanie wartości akceptacja wymiar akceptacja kwestionowanie

Krok: sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości (określonych praw do nieruchomości) jest źródłem przychodu. Przychodem, co do zasady, jest cena wyrażona w umowie sprzedaży (zbycia).

Krok: złożenie zeznania

Po zbyciu nieruchomości podatnik powinien złożyć zeznanie. Zeznanie powinno być złożone w terminie do 30 kwietnia roku następnego. Zasadniczo to właśnie zeznanie będzie dla organu podatkowego źródłem wiedzy o przychodzie ze sprzedaży nieruchomości i jego wysokości.