Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2019 r.
Autor:

Kwalifikowanie świadczeń stanowiących podstawę naliczania wpłat do PPK

Kwalifikowanie świadczeń stanowiących podstawę naliczania wpłat do PPK

Kwalifikowanie świadczeń stanowiących podstawę naliczania wpłat do PPK

Podstawą obliczenia wpłaty zarówno podstawowej, jak i dodatkowej jest wynagrodzenie uczestnika PPK, które na potrzeby PPK zostało zdefiniowane w przepisach ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Generalnie wynagrodzenie uczestnika dla celów PPK to wynagrodzenie będące podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK

Krok: Ustalenie podstawy wymiaru wpłaty podstawowej i dodatkowej

Podstawą wymiaru wpłaty podstawowej i dodatkowej jest wynagrodzenie uczestnika PPK.

Krok: Czy wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru wpłaty na PPK?

Wynagrodzenie uczestnika dla celów PPK to wynagrodzenie będące podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, bez stosowania ograniczenia w zakresie 30 krotności składek ZUS, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Zapis bez stosowania ograniczenia oznacza, że podstawę wymiaru wpłat do PPK będzie stanowić pełne wynagrodzenie otrzymywane przez uczestnika PPK, a nie tylko kwota do tzw. 30-krotności składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację