Zamajtys Krzysztof, Kwalifikacje pracowników wykonujących prace na wysokości

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 19 grudnia 2016 r.
Autor:

Kwalifikacje pracowników wykonujących prace na wysokości

Kwalifikacje pracowników wykonujących prace na wysokości

Kwalifikacje pracowników wykonujących prace na wysokości

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy nie określają obowiązku kierowania pracownika zatrudnionego przy pracy na wysokości na specjalistyczne szkolenia z tego zakresu. Należy jednak pamiętać, że praca na wysokości jest szczególnie niebezpieczna i nie można do niej zatrudnić pracownika bez odpowiednich umiejętności.

Kwalifikacje pracowników wykonujących prace na wysokości pracownik pracownik zastosowanie odpowiednich środków zabezpieczających przy pracach na wysokości odbycie badań lekarskich wysokościowych rozpoczęcie pracy na wysokości przełożony pracownika przełożony pracownika wyznaczenie odpowiednich pracowników do prac na wysokości skierowanie pracowników na badania lekarskie wysokościowe pełnienie odpowiedniego nadzoru nad pracami na wysokości przeprowadzenie instruktażu pracownika pracodawca pracodawca wyznaczenie odpowiedniej osoby kierującej pracownikami stwierdzenie potrzeby wykonywania prac na wysokości

Krok: stwierdzenie potrzeby wykonywania prac na wysokości

Pracodawca stwierdza potrzebę wykonywania pracy na wysokości.

Krok: wyznaczenie odpowiednich pracowników do prac na wysokości

Pracą na wysokości w rozumieniu r.b.h.p. jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości, co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:

1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości, co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,

2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.