Zamajtys Krzysztof, Kwalifikacje pracowników – kierowanie wózkami jezdniowymi podnośnikowymi z mechanicznym napędem podnoszenia

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 28 maja 2022 r.
Autor:

Kwalifikacje pracowników – kierowanie wózkami jezdniowymi podnośnikowymi z mechanicznym napędem podnoszenia

Kwalifikacje pracowników – kierowanie wózkami jezdniowymi podnośnikowymi z mechanicznym napędem podnoszenia

Kwalifikacje pracowników – kierowanie wózkami jezdniowymi podnośnikowymi z mechanicznym napędem podnoszenia

Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada:

1) zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych lub

2) uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych lub książkę operatora maszyn roboczych z wpisem w zakresie obsługi wózków podnośnikowych.

Kwalifikacje pracowników – kierowanie wózkami jezdniowymi podnośnikowymi z mechanicznym napędem podnoszenia wyznaczony pracownik wyznaczony pracownik uzyskanie zgody na wykonywanie pracy (!) wykonywanie  pracy wykonanie szkolenia w UDT przekazanie informacji o wykonaniu szkolenia w UDT wykonywanie pracy otrzymanie polecenia służbowego uzyskania uprawnień przez pracownika wybranie formy uzyskania uprawnień przez pracownika wykonanie szkolenia w IMBiGS uzyskanie zgody na wykonywanie pracy przekazanie informacji o wykonaniu szkolenia w IMBiGS podjęcie decyzji o potrzebie uzyskania uprawnień przez pracownika przełożony pracownika przełożony pracownika wyznaczenie odpowiedniego pracownika do prac przy użyciu wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia stwierdzenie braku posiadania uprawnień przez pracownika pełnienie odpowiedniego nadzoru nad pracami przy użyciu wózków jezdniowych analiza posiadanych przez pracownika uprawnień pracodawca pracodawca uzyskanie informacji o wykonaniu szkolenia w IMBiGS wyznaczenie odpowiedniej osoby kierującej pracownikami przekazanie zgody na wykonywanie pracy przekazanie zgody na wykonywanie pracy stwierdzenie potrzeby wykonywania prac przy użyciu wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia uzyskanie informacji o wykonaniu szkolenia w UDT UDT IMBiGS

Krok: stwierdzenie potrzeby wykonywania prac przy użyciu wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Pracodawca jest obowiązany ustalić, czy istnieje potrzeba wykonywania prac przy użyciu wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Krok: analiza posiadanych przez pracownika uprawnień

Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada:

1) zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych lub

2) uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych lub książkę operatora maszyn roboczych z wpisem w zakresie obsługi wózków podnośnikowych.