Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 kwietnia 2013 r.
Autorzy:

Kwalifikacja odpłatnych dostaw (sprzedaży) towarów dla celów VAT

Kwalifikacja odpłatnych dostaw (sprzedaży) towarów dla celów VAT

Kwalifikacja odpłatnych dostaw (sprzedaży) towarów dla celów VAT

Procedura pozwala ustalić, jaki rodzaj czynności stanowi z punktu widzenia VAT dokonywana przez podatnika dostawa towarów.

Krok: podatnik dokonuje dostawy towarów

Dokonywane przez polskich podatników dostawy towarów dzielą się na cztery rodzaje. Są to:

1) dostawy towarów na terytorium kraju,

2) dostawy towarów poza terytorium kraju,

3) wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów,

4) eksport towarów.

Krok: czy miejsce świadczenia dostawy znajduje się na terytorium kraju?

Zasady ustalania miejsca świadczenia dostaw towarów określają przepisy art. 22-24 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u.

Więcej na ten temat - zob. procedura Ustalanie miejsca dostawy towarów.