Kwalifikacja odpłatnych dostaw (sprzedaży) towarów dla celów VAT - OpenLEX

Krywan Tomasz, Kwalifikacja odpłatnych dostaw (sprzedaży) towarów dla celów VAT

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Kwalifikacja odpłatnych dostaw (sprzedaży) towarów dla celów VAT

Kwalifikacja odpłatnych dostaw (sprzedaży) towarów dla celów VAT

Kwalifikacja odpłatnych dostaw (sprzedaży) towarów dla celów VAT

Procedura pozwala ustalić, jaki rodzaj czynności stanowi z punktu widzenia VAT dokonywana przez podatnika dostawa towarów.

Kwalifikacja odpłatnych dostaw (sprzedaży) towarów dla celów VAT podatnik podatnik dostawa towarów stanowi eksport towarów dostawa towarów stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów dostawa towarów stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT w Polsce dostawa towarów stanowi krajową dostawę towarów podatnik dokonuje dostawy towarów czy miejsce świadczenia dostawy znajduje się na terytorium kraju? czy spełnione są warunki wystąpienia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów? czy spełnione są warunki wystąpienia eksportu towarów? tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik dokonuje dostawy towarów

Dokonywane przez polskich podatników dostawy towarów dzielą się na cztery rodzaje. Są to:

1) dostawy towarów na terytorium kraju,

2) dostawy towarów poza terytorium kraju,

3) wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów,

4) eksport towarów.

Krok: czy miejsce świadczenia dostawy znajduje się na terytorium kraju?

Zasady ustalania miejsca świadczenia dostaw towarów określają przepisy art. 22 i 22a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u.

Więcej na ten temat - zob. procedura Ustalanie miejsca dostawy towarów.