Kto może zostać pracownikiem służby bhp, czyli wymagane kwalifikacje - OpenLEX

Ambroziewicz Maciej, Kto może zostać pracownikiem służby bhp, czyli wymagane kwalifikacje

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 30 lipca 2020 r.
Autorzy:

Kto może zostać pracownikiem służby bhp, czyli wymagane kwalifikacje

Kto może zostać pracownikiem służby bhp, czyli wymagane kwalifikacje

Kto może zostać pracownikiem służby bhp, czyli wymagane kwalifikacje

Zawód pracownika służby bhp jest zawodem regulowanym co oznacza, że wykonywać go mogą jedynie osoby posiadające określone kwalifikacje (zawód technika bhp lub posiadanie wyższego wykształcenia o kierunku lub specjalności bhp albo studiów podyplomowych w tym zakresie, a także określonego stażu pracy w służbie bhp).

Kto może zostać pracownikiem służby bhp, czyli wymagane kwalifikacje pracodawca pracodawca czy kandydat posiada staż pracy w służbie bhp? czy pracownik spełnia pozostałe wymagania? dopuszczalność zatrudnienia na stanowisku specjalisty ds. bhp dopuszczalność zatrudnienia na stanowisku starszego specjalisty ds. bhp dopuszczalność zatrudnienia na stanowisku głównego specjalisty ds. bhp zatrudnienie kandydata niezatrudnienie kandydata analiza aplikacji kandydata na pracownika służby bhp czy kandydat posiada wyższe wykształcenie kierunkowe? czy pracownik posiada co najmniej 3-letni staż w służbie bhp? dopuszczalność zatrudnienia na stanowisku inspektora ds. bhp dopuszczalność zatrudnienia na stanowisku starszego inspektora ds. bhp nie minimum 1 rok minimum 3 lata minimum 5 lat nie tak nie tak nie tak

Krok: analiza aplikacji kandydata na pracownika służby bhp

Zasady zatrudniania pracowników służby bhp, a w szczególności wymaganych kwalifikacji, reguluje § 4 r.s.b.h.p.

Krok: czy kandydat posiada wyższe wykształcenie kierunkowe?

Wyższe wykształcenie kierunkowe, to wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp.