Bartosiewicz Adam, Koszty uzyskania przychodów ze zbycia składnika majątku po okresie opodatkowania estońskim CIT

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Koszty uzyskania przychodów ze zbycia składnika majątku po okresie opodatkowania estońskim CIT

Koszty uzyskania przychodów ze zbycia składnika majątku po okresie opodatkowania estońskim CIT

Koszty uzyskania przychodów ze zbycia składnika majątku po okresie opodatkowania estońskim CIT

Procedura ma na celu przedstawienie zasad rozliczania w kosztach uzyskania przychodów kosztów z tytułu zbycia składnika majątku, który został zbyty po okresie opodatkowania estońskim CIT, zaś został nabyty w czasie opodatkowania w tej formie.

Koszty uzyskania przychodów ze zbycia składnika majątku po okresie opodatkowania estońskim CIT podatnik podatnik ustalenie KUP zakończenie opodatkowania estońskim CIT nabycie składnika majątkowego podatnik uprawniony do estońskiego CIT zbycie składnika majątku

Krok: podatnik uprawniony do estońskiego CIT

Podatnik, który spełnia warunki podmiotowe do opodatkowania w formie estońskiego CIT – tzn. spełniający warunki określone w art. 28j ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., względem którego nie zachodzą przeszkody do opodatkowania w tej formie z art. 28k u.p.d.o.p. – stosuje szczególne zasady określania dochodu (generalnie zgodne z przepisami ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.).

Krok: nabycie składnika majątkowego

Art. 15 ust. 1ze u.p.d.o.p. nakazuje inaczej rozliczać koszty uzyskania przychodów ze zbycia składnika majątku, który został nabyty w okresie opodatkowania estońskim CIT i w przypadku którego cenę nabycia lub koszt wytworzenia, zgodnie z przepisami o rachunkowości, podatnik zaliczał do kosztów.