Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 października 2020 r.
Autorzy:

Korzystanie z ulgi na złe długi w ramach nowego JPK_VAT

Korzystanie z ulgi na złe długi w ramach nowego JPK_VAT

Korzystanie z ulgi na złe długi w ramach nowego JPK_VAT

Procedura wskazuje jak w ramach nowego JPK_VAT można skorzystać z ulgi na złe długi.

Krok: podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na złe

Przepisy ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) – dalej u.p.t.u., pozwalają podatnikom skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (zob. art. 89a ust. 1 u.p.t.u.). Jest to tzw. ulga na złe długi (zob. również procedurę Ulga na złe długi – prawo do skorzystania).

Od 1.10.2020 r. podatnicy korzystający z ulgi na złe długi czynią to w ramach nowego JPK_VAT.

Krok: wpisanie wartości ‘1” w polu KorektaPodstawyOpodt

W pierwszej kolejności podatnik korzystający z ulgi na złe długi powinien wpisać wartość „1” w polu KorektaPodstawyOpodt nowego JPK_VAT.