Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autor:

Korzystanie przez tymczasowo aresztowanego z produktów spoza aresztu śledczego

Korzystanie przez tymczasowo aresztowanego z produktów spoza aresztu śledczego

Korzystanie przez tymczasowo aresztowanego z produktów spoza aresztu śledczego

Sąd lub prokurator, wykonuje uprawnienie nadzorcze w stosunku do tymczasowo aresztowanego, który postaje do jego dyspozycji.

Nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonania tymczasowego aresztowania - w ramach tzw. nadzoru penitencjarnego - sprawuje też sędzia penitencjarny (art. 32–35 k.k.w.).

Tymczasowo aresztowany - zgodnie z art. 216 § 1 i 2 k.k.w. - może korzystać z własnej odzieży, bielizny i obuwia, chyba że zakłóca to porządek ustalony w areszcie śledczym lub sprzeciwiają się temu względy bezpieczeństwa lub względy sanitarne. Nie może posiadać środków łączności, urządzeń technicznych służących do rejestrowania i odtwarzania informacji, sprzętu komputerowego, a także, poza depozytem, przedmiotów i dokumentów, które mogą utrudniać prawidłowy tok postępowania karnego. Za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje, oraz dyrektora aresztu korzystać z wyżywienia, środków leczniczych i higieny otrzymywanych spoza aresztu śledczego.

Krok: prośba o wydanie zgody

Za każdym razem, kiedy tymczasowo aresztowany chce skorzystać z wyżywienia, środków leczniczych i higieny spoza aresztu, musi uzyskać na to zgodę organu dysponującego i dyrektora aresztu.

Krok: rozpatrzenie prośby

Decyzja w sprawie udzielenia zgody lub jej nieudzielenia nie może być dowolna. Musi uwzględniać przede wszystkim dobro postępowania karnego oraz warunki techniczne aresztu śledczego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację