Krywan Tomasz, Korekta odliczonego podatku dokonywana przez dłużników w ramach nowego JPK_VAT

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 października 2020 r.
Autorzy:

Korekta odliczonego podatku dokonywana przez dłużników w ramach nowego JPK_VAT

Korekta odliczonego podatku dokonywana przez dłużników w ramach nowego JPK_VAT

Korekta odliczonego podatku dokonywana przez dłużników w ramach nowego JPK_VAT

Procedura wskazuje jak w ramach nowego JPK_VAT dłużnicy powinni wykazywać dokonywaną korektę podatku odliczonego.

Korekta odliczonego podatku dokonywana przez dłużników w ramach nowego JPK_VAT podatnik podatnik uwzględnienie kwoty korekty w polu P_46 podatnik będący dłużnikiem obowiązany jest do korekty odliczonego podatku wykazanie kwoty korekty w polu K_46

Krok: podatnik będący dłużnikiem obowiązany jest do korekty odliczonego podatku

Na podstawie art. 89b ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) – dalej u.p.t.u., dłużnicy, którzy odliczyli VAT z nieuregulowanych faktur, mogą być obowiązani do korekty odliczonej kwoty podatku. Obowiązek ten, co do zasady, ciąży na dłużnikach, jeżeli upłynie 90. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze (zob. również procedurę Obowiązek korekty odliczonego podatku ze względu na nieuregulowanie należności).

Od 1.10.2020 r. korekty takiej trzeba dokonywać w ramach nowego JPK_VAT.

Krok: wykazanie kwoty korekty w polu K_46

W pierwszej kolejności podatnik obowiązany na podstawie art. 89b ust. 1 u.p.t.u. do korekty podatku odliczonego powinien wykazać kwotę korekty podatku naliczonego w polu K_46 nowego JPK_VAT. Korektę taką ujmuje się pojedynczo, podając wszystkie elementy wymagane dla faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenie usług ze znakiem „in minus”.