Kontrola korespondencji tymczasowo aresztowanego - OpenLEX

Stefański Ryszard A., Kontrola korespondencji tymczasowo aresztowanego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2015 r.
Autor:

Kontrola korespondencji tymczasowo aresztowanego

Kontrola korespondencji tymczasowo aresztowanego

Kontrola korespondencji tymczasowo aresztowanego

Nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonania tymczasowego aresztowania - w ramach tzw. nadzoru penitencjarnego - sprawuje też sędzia penitencjarny (art. 32–35 k.k.w.).

Kontrola korespondencji tymczasowo aresztowanego organ dysponujący, dyrektor aresztu organ dysponujący, dyrektor aresztu przesłanie korespondencji adresatowi otrzymanie korespondencji nadzór, cenzura korespondencji zatrzymanie korespondencji możliwe decyzje administracja aresztu administracja aresztu przekazanie korespondencji czy korespondencja adresowana jest do obrońcy lub pełnomocnika? czy dyrektor aresztu zastrzegł sobie prawo do przekazywania korespondencji? czy organ dysponujący zrezygnował z prawa do sprawdzenia korespondencji? przyjęcie korespondencji tymczasowo aresztowanego czy korespondencja adresowana jest do RPO, RPD lub organu ochrony praw człowieka? przesłanie korespondencji bezpośrednio do adresata czy korespondencja adresowana jest do organu ścigania, wymiaru sprawiedliwości itd.? czy organ dysponujący zastrzegł sobie prawo do sprawdzenia korespondencji? nie tak nie tak tak nie tak nie tak nie nie tak

Krok: czy korespondencja adresowana jest do RPO, RPD lub organu ochrony praw człowieka?

Korespondencję tymczasowo aresztowanego z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka oraz organami powołanymi na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka przesyła się bezpośrednio do adresata.

Krok: czy korespondencja adresowana jest do obrońcy lub pełnomocnika?

Korespondencję tymczasowo aresztowanego z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem albo radcą prawnym przesyła się bezpośrednio do adresata, chyba że organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, zarządzi inaczej.