Musiał Krzysztof J., Kontrola celno-skarbowa

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 13 lipca 2018 r.
Autorzy:

Kontrola celno-skarbowa

Kontrola celno-skarbowa

Kontrola celno-skarbowa

Procedura ma na celu przedstawienie elementów składających się na kontrolę celno-skarbową.

organ administracji skarbowej organ administracji skarbowej sposób przeprowadzenia kontroli czynności procesowe wszczęcie kontroli miejsce kontroli czas kontroli zakończenie kontroli celno-skarbowej zaistnienie przesłanki do wszczęcia kontroli celno-skarbowej zakres kontroli celno-skarbowej obowiązki i uprawnienia urzędu kontroli celno-skarbowej kontrolowani zasady dot. kontroli celno-skarbowej

Krok: zaistnienie przesłanki do wszczęcia kontroli celno-skarbowej

Przesłanką do wdrożenia kontroli celno-skarbowej może być weryfikacja przestrzegania przepisów dotyczących:

1) prawa podatkowego;

2) prawa celnego;

3) gier hazardowych;

4) prawa dewizowego;

5) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

W zakresie weryfikacji prawa podatkowego kontrola celno-skarbowa pokrywa się z kontrolą podatkową prowadzoną przez naczelników urzędów skarbowych, jednakże naczelnicy urzędów celno-skarbowych mają możliwości i środki do przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej.

Krok: zakres kontroli celno-skarbowej

Omawianej tematyki dotyczy procedura Zakres kontroli celno-skarbowej.