Kremens Karolina, Konsekwencje śmierci oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2015 r.
Autorzy:

Konsekwencje śmierci oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego

Konsekwencje śmierci oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego

Konsekwencje śmierci oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego

Postępowanie po śmierci oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego toczy się analogicznie do postępowania w związku ze śmiercią oskarżyciela prywatnego.

Konsekwencje śmierci oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego sąd sąd sąd lub referendarz sądowy sąd sąd sąd lub referendarz sądowy śmierć oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego wstąpienie osób najbliższych lub osób pozostających na utrzymaniu w prawa zmarłego postępowanie toczy się z udziałem oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego upływ terminu na wstąpienie osoby najbliższej lub osoby pozostającej na utrzymaniu w prawa zmarłego postanowienie o umorzeniu postępowania postanowienie o zawieszeniu postępowania możliwy przebieg postępowania 3 miesiące 3 miesiące

Krok: śmierć oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego

Kodeks postępowania karnego przypisuje te same konsekwencje śmierci dla oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego, co prywatnego.

Krok: postanowienie o zawieszeniu postępowania

Śmierć oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego uniemożliwia dalszy tok postępowania, albowiem występuje brak po stronie oskarżenia. W tej sytuacji sąd albo referendarz sądowy z urzędu wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania, co pozwala osobom najbliższym zmarłego wstąpić w jego prawa w terminie 3 miesięcy.

Zawieszenie postępowania sądowego w związku ze śmiercią oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego, różni się od zawieszenia postępowania na podstawie art. 22 § 1 k.p.k., gdyż dotyczy czynnej strony postępowania i jest ograniczone terminem.

Postanowienie o zawieszenia postępowania wydane przez sąd jest niezaskarżalne (zob. art. 459 k.p.k.), natomiast postanowienie o zawieszeniu postępowania wydane przez referendarza sądowego jest zaskarżalne sprzeciwem (art. 93a § 3 k.p.k.), które ma charakter bezwzględnie kasatoryjny i wymaga wydania ponownego rozstrzygnięcia przez uprawniony organ, tj. w tym wypadku sąd.