Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2015 r.
Autorzy:

Konsekwencje śmierci oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego

Konsekwencje śmierci oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego

Konsekwencje śmierci oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego

Postępowanie po śmierci oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego toczy się analogicznie do postępowania w związku ze śmiercią oskarżyciela prywatnego.

Krok: śmierć oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego

Kodeks postępowania karnego przypisuje te same konsekwencje śmierci dla oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego, co prywatnego.

Krok: postanowienie o zawieszeniu postępowania

Śmierć oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego uniemożliwia dalszy tok postępowania, albowiem występuje brak po stronie oskarżenia. W tej sytuacji sąd albo referendarz sądowy z urzędu wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania, co pozwala osobom najbliższym zmarłego wstąpić w jego prawa w terminie 3 miesięcy.

Zawieszenie postępowania sądowego w związku ze śmiercią oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego, różni się od zawieszenia postępowania na podstawie art. 22 § 1 k.p.k., gdyż dotyczy czynnej strony postępowania i jest ograniczone terminem.

Postanowienie o zawieszenia postępowania wydane przez sąd jest niezaskarżalne (zob. art. 459 k.p.k.), natomiast postanowienie o zawieszeniu postępowania wydane przez referendarza sądowego jest zaskarżalne sprzeciwem (art. 93a § 3 k.p.k.), które ma charakter bezwzględnie kasatoryjny i wymaga wydania ponownego rozstrzygnięcia przez uprawniony organ, tj. w tym wypadku sąd.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację