Krywan Tomasz, Kod GTU_13

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Kod GTU_13

Kod GTU_13

Kod GTU_13

Procedura pozwala ustalić czy dany towar podlega oznaczeniu w ewidencji VAT oraz w nowym JPK_VAT kodem GTU_13.

Kod GTU_13 podatnik podatnik wpis do ewidencji oraz nowego JPK_VAT powinien być oznaczony kodem GTU_13 wpisu do ewidencji nie należy oznaczać kodem GTU_13 podatnik wykazuje w ewidencji oraz w nowym JPK_VAT udokumentowaną fakturą świadczenie usługi czy świadczona usługa jest usługą transportową klasyfikowaną w grupowaniu PKWiU 49.4? czy świadczona usługa jest usługą gospodarki magazynowej klasyfikowaną w grupowaniu PKWiU 52.1? tak nie tak nie

Krok: podatnik wykazuje w ewidencji oraz w nowym JPK_VAT udokumentowaną fakturą świadczenie usługi

Od 1.10.2020 r. istnieje obowiązek wykazywania w ewidencji VAT kodów GTU dotyczących niektórych towarów i usług – zob. § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.) – dalej  r.s.z.d. Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym JPK_VAT poprzez zaznaczanie wartości 1 w polach GTU_01 – GTU_13. Zob. również procedura Kody GTU.

Jednym z tych oznaczeń jest kod GTU_13. Do usług oznaczanych tym oznaczeniem należą niektóre usługi transportowe i usługi gospodarki magazynowej.

Krok: czy świadczona usługa jest usługą transportową klasyfikowaną w grupowaniu PKWiU 49.4?

Pierwszą kategorię usług oznaczanych kodem GTU_13 stanowią usługi transportowe klasyfikowane na gruncie PKWiU w grupowaniu 49.4, tj.:

1) usługi transportu drogowego towarów samochodami-chłodniami (PKWiU 49.41.11.0);

2) usługi transportu drogowego produktów naftowych cysternami (PKWiU 49.41.12.0);

3) usługi transportu drogowego pozostałych cieczy i gazów cysternami (PKWiU 49.41.13.0);

4) usługi transportu drogowego pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach (49.41.14.0);

5) usługi transportu drogowego pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych (49.41.15.0);

6) usługi transportu drogowego pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt (49.41.16.0);

7) usługi transportu drogowego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.41.17.0);

8) usługi transportu drogowego przesyłek pocztowych (PKWiU 49.41.18.0);

9) usługi pozostałego transportu drogowego (PKWiU 49.41.19.0).