Krywan Tomasz, Kod GTU_05

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Kod GTU_05

Kod GTU_05

Kod GTU_05

Procedura pozwala ustalić czy dany towar podlega oznaczeniu w ewidencji VAT oraz w nowym JPK_VAT kodem GTU_05.

Kod GTU_05 podatnik podatnik czy towar jest surowcem wtórnym metalowym (PKWiU 38.32.2)? wpis do ewidencji oraz nowego JPK_VAT powinien być oznaczony kodem GTU_05 czy towar jest surowcem wtórnym z gumy (PKWiU 38.32.34.0)? czy towar jest surowcem wtórnym tworzyw sztucznych (PKWiU 38.32.33.0)? czy towar jest surowcem wtórnym z papieru lub tektury (PKWiU 38.32.32.0)? czy towar jest surowcem wtórnym ze szkła (PKWiU 38.32.31.0)? wpisu do ewidencji nie należy oznaczać kodem GTU_05 czy towar jest odpadem z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.11.55.0)? czy towar jest odpadem innym niż niebezpieczny zawierającym metal (PKWiU 38.11.58.0)? czy towar jest niebezpiecznym odpadem zawierającym metal (PKWiU 38.12.26.0)? czy towar jest odpadem lub brakiem ogniwa lub akumulatora elektrycznego, zużytym ogniwem, baterią galwaniczną lub akumulatorem elektrycznym (PKWiU 38.12.27)? podatnik wykazuje w ewidencji oraz w nowym JPK_VAT udokumentowaną fakturą dostawę towarów czy towar jest zużytym samochodem, komputerem, telewizorem lub innym urządzeniem przeznaczonym do złomowania (PKWiU 38.11.49.0)? czy towar jest odpadem szklanym (PKWiU 38.11.51.0)? czy towar jest odpadem z papieru lub tektury (PKWiU 38.11.52.0)? czy towar jest pozostałym odpadem gumowym (PKWiU 38.11.54.0)? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik wykazuje w ewidencji oraz w nowym JPK_VAT udokumentowaną fakturą dostawę towarów

Od 1.10.2020 r. istnieje obowiązek wykazywania w ewidencji VAT kodów GTU

dotyczących niektórych towarów i usług – zob. § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.) – dalej  r.s.z.d. Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym JPK_VAT poprzez zaznaczanie wartości 1 w polach GTU_01 – GTU_13. Zob. również procedura Kody GTU.

Jednym z tych oznaczeń jest kod GTU_05. Do towarów oznaczanych tym oznaczeniem należą odpady określone w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) – dalej u.p.t.u.

Krok: czy towar jest zużytym samochodem, komputerem, telewizorem lub innym urządzeniem przeznaczonym do złomowania (PKWiU 38.11.49.0)?

Pierwszą kategorię towarów oznaczanych kodem GTU_05 stanowią wymienione w poz. 79 załącznika nr 15 do u.p.t.u. zużyte samochody, komputery, telewizory i inne urządzenia przeznaczone do złomowania (PKWiU 38.11.49.0).