Krywan Tomasz, Kod GTU_04

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Kod GTU_04

Kod GTU_04

Kod GTU_04

Procedura pozwala ustalić czy dany towar podlega oznaczeniu w ewidencji VAT oraz w nowym JPK_VAT kodem GTU_04.

Kod GTU_04 podatnik podatnik wpis do ewidencji oraz nowego JPK_VAT powinien być oznaczony kodem GTU_04 wpisu do ewidencji nie należy oznaczać kodem GTU_04 podatnik wykazuje w ewidencji oraz w nowym JPK_VAT udokumentowaną fakturą dostawę towarów czy towar jest wyrobem tytoniowym? czy towar jest suszem tytoniowym? czy towar jest płynem do papierosów elektronicznych? czy towar jest wyrobem nowatorskim? tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik wykazuje w ewidencji oraz w nowym JPK_VAT udokumentowaną fakturą dostawę towarów

Od 1.10.2020 r. istnieje obowiązek wykazywania w ewidencji VAT kodów GTU dotyczących niektórych towarów i usług – zob. § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.) – dalej  r.s.z.d. Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym JPK_VAT poprzez zaznaczanie wartości 1 w polach GTU_01 – GTU_13. Zob. również procedura Kody GTU.

Jednym z tych oznaczeń jest kod GTU_04. Do towarów oznaczanych tym oznaczeniem należą wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

Krok: czy towar jest wyrobem tytoniowym?

Pierwszą kategorię towarów oznaczanych kodem GTU_04 stanowią wyroby tytoniowe. Z art. 98 ust. 1 ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1542 ze zm.) – dalej u.p.a., wynika, że wyrobami takimi są:

1) papierosy, czyli (co wynika z art. 98 ust. 2 u.p.a.):

a) tytoń zrolowany nadający się do palenia w tej postaci, który nie jest cygarami ani cygaretkami w rozumieniu ust. 4,

b) tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest umieszczany w tutkach z bibuły papierosowej,

c) tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest owijany w bibułę papierosową;

2) tytoń do palenia, czyli (co wynika z art. 98 ust. 5 u.p.a.):

a) tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego,

b) odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia;

3) cygara i cygaretki, czyli (co wynika z art. 98 ust. 4 u.p.a.):

a) tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z naturalnego tytoniu,

b) tytoń zrolowany z poszarpanym, wymieszanym wkładem, owinięty liściem tytoniu w naturalnym kolorze cygara z odtworzonego tytoniu pokrywającym produkt w całości, łącznie z filtrem, tam gdzie zachodzi taka konieczność, ale nie ustnik, w przypadku cygar z ustnikiem, gdzie waga sztuki, wyłączając filtr lub ustnik, wynosi nie mniej niż 2,3 grama i nie więcej niż 10 gramów, a obwód równy przynajmniej jednej trzeciej długości wynosi nie mniej niż 34 milimetry

– jeżeli są oraz mogą być przeznaczone wyłącznie do palenia w stanie niezmienionym.