Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Kiedy można skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Kiedy można skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Kiedy można skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Polski rezydent podatkowy ma obowiązek opodatkować w Polsce także dochody zagraniczne. Podwójnego opodatkowania może uniknąć, stosując jedną z dwóch metod (wyłączenia i zaliczenia). Niestety może się to wiązać z koniecznością dopłaty podatku w Polsce. Okazuje się, że dopłaty można czasem uniknąć, korzystając z ulgi podatkowej.

Krok: uzyskiwanie przychodów zagranicznych

Osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce podlegają w naszym kraju opodatkowaniu od całości swoich dochodów, także z zagranicznych źródeł przychodów.

Krok: (!) ustalenie metody unikania podwójnego opodatkowania

Podwójnego opodatkowania unika się przy użyciu jednej z dwóch metod:

1) metoda wyłączenia polega na tym, że dochody zagraniczne są zwolnione w Polsce z opodatkowania, ale mogą mieć wpływ na wysokość podatku od dochodu polskiego;

2) metoda zaliczenia polega na tym, że od podatku polskiego obliczonego od sumy dochodów polskich i zagranicznych odejmuje się podatek zapłacony za granicą.

Metody obowiązującej w danym kraju należy szukać w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Gdy umowa taka nie została zawarta, obowiązuje metoda zaliczenia.

Uwaga! Ryzyko: Przy metodzie zaliczenia odliczenie nie może przekroczyć podatku polskiego przypadającego proporcjonalnie na dochód zagraniczny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację