Kary umowne związane z COVID-19 – możliwość rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów - OpenLEX

Bartosiewicz Adam, Kary umowne związane z COVID-19 – możliwość rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 22 czerwca 2020 r.
Autorzy:

Kary umowne związane z COVID-19 – możliwość rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów

Kary umowne związane z COVID-19 – możliwość rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów

Kary umowne związane z COVID-19 – możliwość rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów

Procedura ma na celu przedstawienie warunków rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów kar umownych poniesionych przez podatnika w związku z epidemią COVID-19.

Kary umowne związane z COVID-19 – możliwość rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów podatnik podatnik poniesienie kary umownej kara jako NKUP przyczyna kary ogólne zasady KUP rodzaj kary COVID inny NKUP inny

Krok: poniesienie kary umownej

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą niekiedy zmuszeni są do poniesienia kar umownych. Ich przyczyna może być różna. Koszt w postaci kary umownej może być rozważany jako koszt uzyskania przychodów.

Krok: rodzaj kary

Ogólne przepisy dotyczące podatku dochodowego (CIT oraz PIT) stanowią, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Takie kary – które są naliczane w związku z:

1) wadami dostarczanych towarów,

2) wadami wykonanych robót lub usług,

3) zwłoką w dostarczeniu towaru wolnego od wad,

4) zwłoką w usunięciu wad towarów, robót lub usług

– co do zasady nie są kosztami uzyskania przychodów.