Ambroziewicz Maciej, Jak sporządzić protokół powypadkowy?

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 25 czerwca 2019 r.
Autorzy:

Jak sporządzić protokół powypadkowy?

Jak sporządzić protokół powypadkowy?

Jak sporządzić protokół powypadkowy?

Protokół powypadkowy jest dokumentem, na podstawie którego pracownik poszkodowany w wypadku przy pracy lub jego rodzina może ubiegać się o świadczenia odszkodowawcze. Powinien on także zawierać wnioski i środki profilaktyczne, zobowiązujące pracodawcę do podjęcia działań zapobiegających wystąpieniu podobnych wypadków w przyszłości. Zespół powypadkowy sporządza - nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w terminie późniejszym, wskutek uzasadnionych przeszkód lub trudności, wymaga podania przyczyn tego opóźnienia w treści protokołu powypadkowego. Przepisy nie określają, w ilu egzemplarzach ma być sporządzony protokół powypadkowy. Wskazują jedynie, że powinien być przygotowany w „niezbędnej liczbie egzemplarzy”. Przeważnie zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w 3 egzemplarzach (dla poszkodowanego, dla ZUS i do dokumentacji własnej) i wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową doręcza niezwłocznie pracodawcy w celu zatwierdzenia.

Jak sporządzić protokół powypadkowy? pracodawca pracodawca przekazanie protokołu zatwierdzenie protokołu poszkodowany poszkodowany potwierdzenie zapoznania się z treścią protokołu odebranie protokołu zespół powypadkowy zespół powypadkowy rodzaj wypadku pouczenia uzasadnienie opóźnienia przygotowania protokołu data sporządzenia protokołu podpisy członków zespołu wnioski i zalecenia profilaktyczne zamieszczenie załączników potwierdzenie odbioru protokołu opis ustalonych okoliczności wypadku przyczyny wypadku skutki wypadku kwalifikacja prawna zdarzenia przekazanie protokołu do zatwierdzenia ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przekazanie do zapoznania się z treścią protokołu nadanie numeru protokołu dane identyfikujące pracodawcę dane zespołu powypadkowego dane osoby zgłaszającej wypadek

Krok: ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza - nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Krok: nadanie numeru protokołu

Każdemu wypełnionemu protokołowi należy nadać indywidualny numer odpowiadający kolejnemu numerowi danego protokołu w roku kalendarzowym. Numer ten powinien zostać nadany przez osobę prowadzącą dokumentację powypadkową, na podstawie prowadzonego w danym zakładzie pracy rejestru wypadków.