Krywan Tomasz, Identyfikator podatkowy osób fizycznych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Identyfikator podatkowy osób fizycznych

Identyfikator podatkowy osób fizycznych

Identyfikator podatkowy osób fizycznych

Procedura pozwala ustalić, czy identyfikatorem podatkowym osoby fizycznej jest numer PESEL czy NIP.

Identyfikator podatkowy osób fizycznych osoba fizyczna osoba fizyczna Identyfikatorem podatkowym osoby fizycznej jest numer PESEL Identyfikatorem podatkowym osoby fizycznej jest NIP osoba fizyczna chce ustalić czy jej identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL czy NIP (!) czy osoba  fizyczna prowadzi  działalność  gospodarczą? czy osoba fizyczna jest zarejestrowana jako podatnik VAT? czy osoba fizyczna jest płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne lub składek na ubezpieczenie zdrowotne? czy osoba fizyczna jest objęta rejestrem PESEL? tak nie tak nie tak nie nie tak

Krok: osoba fizyczna chce ustalić czy jej identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL czy NIP

Z dniem 1.01.2012 r. zniesiono Numer Identyfikacji Podatkowej nadany osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL, nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT). Identyfikatorem podatkowym takich osób jest od tego dnia numer PESEL. NIP pozostał jednak identyfikatorem podatkowym niektórych osób fizycznych.

Krok: (!) czy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą?

Obowiązujące przepisy określają kilka definicji działalności gospodarczej. W konsekwencji nie jest jasne, jaką działalność gospodarczą miał na myśli ustawodawca formułując tę przesłankę. Z doniesień prasowych wynika, że zdaniem Ministerstwa Finansów chodzi o działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.). Takie też stanowisko reprezentują najczęściej organy podatkowe. Oznacza to, między innymi, że osoby fizyczne uzyskujące przychody z najmu „prywatnego”, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz nie są zarejestrowane jako podatnicy VAT, jako identyfikator podatkowy powinny stosować numer PESEL (niezależnie od formy opodatkowania najmu, a więc niezależnie od tego czy mają zastosowanie zasady ogólne, czy ryczałt). Stanowisko takie Ministerstwo Finansów zajęło, między innymi, w opublikowanym na swoich stronach internetowych - http://www.mf.gov.pl - informatorze „Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL”).

Uwaga! Ryzyko: Brak definicji działalności gospodarczej w zakresie ustawy z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2022 r. poz. 2500 ze zm.) powoduje, że nie można być do końca pewnym stanowiska organów podatkowych w tej kwestii. A zatem do stanowiska, że chodzi o działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym należy podchodzić z pewną rezerwą.