Identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych - OpenLEX

Łyjak Grzegorz, Identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 3 kwietnia 2017 r.
Autor:

Identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe, zwane również zdarzeniem wypadkowym bezurazowym, to wg Polskiej Normy PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania niebezpieczne zdarzenie, związane z wykonywaną pracą, podczas którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia. Zdarzenie potencjalnie wypadkowe jest zdarzeniem z potencjalnymi możliwościami powstawania niepożądanych skutków, obejmujące wydarzenia przynoszące straty oraz zdarzenia prawie wypadkowe bez powstawania strat.

Identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych pracodawca pracodawca monitorowanie i weryfikacja podejmowanych działań w zakładzie pracy wystąpienie zdarzenia potencjalnie wypadkowego identyfikacja i analizowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych przygotowania do badania zdarzeń potencjalnie wypadkowych badanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych przeprowadzenie procedury dotyczącej zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Krok: wystąpienie zdarzenia potencjalnie wypadkowego

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe, zwane również zdarzeniem wypadkowym bezurazowym, to wg Polskiej Normy PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania niebezpieczne zdarzenie, związane z wykonywaną pracą, podczas którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia. Zdarzenie potencjalnie wypadkowe jest zdarzeniem z potencjalnymi możliwościami powstawania niepożądanych skutków, obejmujące:

– wydarzenia przynoszące straty oraz

– zdarzenia prawie wypadkowe bez powstawania strat.

Krok: identyfikacja i analizowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych

W tym pojęciu mieszczą się również niebezpieczne sytuacje oraz błędy i odchylenia w działaniu.

O ile skutkiem wypadku przy pracy jest uraz lub śmierć pracownika, o tyle w zdarzeniu potencjalnie wypadkowym skutkiem będzie strata. Najbardziej oczywistymi stratami są zniszczenia mienia. Równie ważne i pośrednie straty to zakłócenia wydajności i obniżenie zysku. Zatem straty mogą dotyczyć uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu środowiska pracy.

Identyfikacja i analizowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych nie jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Jednak wielu pracodawców takie działania realizuje, traktując to jako działanie w zakresie prewencji wypadkowej. Jest ono również przydatne do oceny ryzyka zawodowego, gdyż dostarcza informacji o zagrożeniach występujących podczas określonych czynności i ich potencjalnych skutkach.