Łyjak Grzegorz, Home office a obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Home office a obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy

Home office a obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy

Home office a obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy

Procedura przedstawia obowiązki pracodawcy w przypadku świadczenia pracy z domu.

Home office a obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracodawca pracodawca świadczenie pracy z domu ustalenie zasad i warunków pracy regulacje "home office" wyłączenia dotyczące bhp wypadki przy pracy

Krok: świadczenie pracy z domu

Pracodawcy coraz częściej umożliwiają pracownikom świadczenie pracy w domu. Możliwość ta potocznie jest zwana „home office”. Umożliwienie pracownikowi wykonywania pracy, w wybranych dniach, a nie na stałe, nie jest telepracą, którą cechuje to, że jest regularnie wykonywana poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jednakże w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy można posiłkować się przepisami określającymi tę formę jako najbardziej zbliżoną.

Krok: ustalenie zasad i warunków pracy

Z uwagi na brak przepisów prawnych dotyczących zasad i warunków pracy w trybie „home office” pracodawca powinien sam dokonać uregulowania zasad w tym zakresie. Wskazane jest zatem, aby pracodawca utworzył zasady (procedurę) pracy w trybie „home office”, np. w formie zapisów do regulaminu pracy.

Ważne!

Tworząc wewnątrzzakładowe zasady ustalające prawa i obowiązki stron korzystających z „home office”, można posiłkować się przepisami określającymi formę najbardziej zbliżoną, jaką jest telepraca. Przepisy tam zawarte nie mają zastosowania wprost, ale mogą być stosowane odpowiednio.