Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Home office a obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy

Home office a obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy

Home office a obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy

Procedura przedstawia obowiązki pracodawcy w przypadku świadczenia pracy z domu.

Krok: świadczenie pracy z domu

Pracodawcy coraz częściej umożliwiają pracownikom świadczenie pracy w domu. Możliwość ta potocznie jest zwana „home office”. Umożliwienie pracownikowi wykonywania pracy, w wybranych dniach, a nie na stałe, nie jest telepracą, którą cechuje to, że jest regularnie wykonywana poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jednakże w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy można posiłkować się przepisami określającymi tę formę jako najbardziej zbliżoną.

Krok: ustalenie zasad i warunków pracy

Z uwagi na brak przepisów prawnych dotyczących zasad i warunków pracy w trybie „home office” pracodawca powinien sam dokonać uregulowania zasad w tym zakresie. Wskazane jest zatem, aby pracodawca utworzył zasady (procedurę) pracy w trybie „home office”, np. w formie zapisów do regulaminu pracy.

Ważne!

Tworząc wewnątrzzakładowe zasady ustalające prawa i obowiązki stron korzystających z „home office”, można posiłkować się przepisami określającymi formę najbardziej zbliżoną, jaką jest telepraca. Przepisy tam zawarte nie mają zastosowania wprost, ale mogą być stosowane odpowiednio.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację