Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Grupy podatkowe w podatku od spadków i darowizn

Grupy podatkowe w podatku od spadków i darowizn

Grupy podatkowe w podatku od spadków i darowizn

Procedura pozwala ustalić, do jakiej grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn należy nabywca.

Krok: istnieje potrzeba ustalenia grupy podatkowej, do której należy nabywca

Wysokość podatku od spadków i darowizn ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca (zob. art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1813 z późn. zm. - dalej u.p.s.d.), przy czym zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe (zob. art. 14 ust. 2 u.p.s.d.). Przepisy art. 14 ust. 3 u.p.s.d. wyróżniają 3 grupy podatkowe.

Krok: czy nabywca jest małżonkiem osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację