Faktury VAT - zasady wystawiania - OpenLEX

Klimkiewicz-Deplano Katarzyna, Faktury VAT - zasady wystawiania

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r. do: 31 grudnia 2013 r.
Autorzy:

Faktury VAT - zasady wystawiania

Faktury VAT - zasady wystawiania

Faktury VAT - zasady wystawiania

Procedura omawia zasady wystawiania faktur VAT.

Faktury VAT - zasady wystawiania podatnik podatnik dostawa przedmiotów kolekcjonerskich i antyków przekazanie / udostępnienie faktury stronom transakcji waluta faktury faktury wystawiane przez przedstawiciela podatkowego dostawa towarów w ramach egzekucji zwolnienie z VAT rozliczenia VAT lub podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca faktura wystawiona przez nabywcę w imieniu dostawcy usługi turystyki rozliczane na zasadzie marży dostawa towarów używanych dostawa dzieł sztuki rozliczenia dokonuje nabywca towaru lub usługobiorca WDT i świadczenie usług wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna sprzedaż towaru lub usługi nowe środki transportu przedmiotem WDT podatnicy wystawiający fakturę liczba egzemplarzy elementy faktury mali podatnicy VAT wybierający rozliczenie kasowe termin wystawienia faktury mali podatnicy VAT wybierający rozliczenie kasowe faktura wystawiona przez nabywcę w imieniu dostawcy usługi turystyki rozliczane na zasadzie marży dostawa towarów używanych dostawa dzieł sztuki dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków rozliczenia podatku VAT lub podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca zwolnienie z podatku VAT dostawa towarów w ramach egzekucji faktury wystawiane przez przedstawiciela podatkowego nowe środki transportu przedmiotem WDT wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna WDT i świadczenie usług rozliczenia dokonuje nabywca towaru lub usługobiorca

Krok: sprzedaż towaru lub usługi

Faktura jest podstawowym dokumentem księgowym, którego funkcją zasadniczą jest udokumentowanie transakcji i umożliwienie poprawnego ujęcia jej w księgach zarówno wystawcy, jak i odbiorcy faktury.

Od 1 stycznia 2013 r. weszły w życie zmiany zarówno przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., jak i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, które wprowadzają zmiany w zakresie wystawiania faktur.

Krok: podatnicy wystawiający fakturę

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.) - dalej r.z.p., fakturę wystawia:

1) zarejestrowany podatnik VAT czynny;

2) podatnik, o którym mowa w art. 16 u.p.t.u., przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.

Faktury mogą również wystawiać zarejestrowani podatnicy VAT zwolnieni.

W przypadku wykonywania czynności dostawy, dokonywanej w ramach egzekucji, faktury wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika:

1) organy egzekucyjne,

2) komornicy sądowi

- jeżeli na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy związany z dostawą towarów.