Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autorzy:

Faktury korygujące - zasady wystawiania

Faktury korygujące - zasady wystawiania

Faktury korygujące - zasady wystawiania

Procedura przedstawia zasady wystawiania faktur korygujących.

Krok: stwierdzenie przesłanej do wystawienia faktury korygującej

Od 1 stycznia 2014 r. faktury korygujące wystawia się według zasad wskazanych w art. 106j ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. Faktura korygująca może być wystawiana:

1) dla konkretnej czynności lub

2) zbiorczo dla wielu czynności, objętych wieloma fakturami wystawianymi dla jednego odbiorcy w danym okresie.

Krok: podmiot wystawiający fakturę korygującą

Fakturę korygującą wystawia wyłącznie podatnik VAT dokonujący dostawy lub wykonujący usługę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?