Faktury korygujące - zasady wystawiania - OpenLEX

Klimkiewicz-Deplano Katarzyna, Faktury korygujące - zasady wystawiania

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Faktury korygujące - zasady wystawiania

Faktury korygujące - zasady wystawiania

Faktury korygujące - zasady wystawiania

Procedura przedstawia zasady wystawiania faktur korygujących.

Faktury korygujące - zasady wystawiania podatnik podatnik waluta faktury rozliczenie VAT i archiwizacja prawo do ujęcia faktury korygującej posiadanie dokumentacji potwierdzającej brak dokumentacji potwierdzającej stwierdzenie przesłanej do wystawienia faktury korygującej podmiot wystawiający fakturę korygującą elementy faktury korygującej zmiana podstawy opodatkowania lub podatku należnego korekta nie wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub podatku należnego podatnik posiada dokumentację potwierdzającą podatnik nie posiada dokumentacji potwierdzającej korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwotę podatku należnego korekta nie wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub podatku należnego

Krok: stwierdzenie przesłanej do wystawienia faktury korygującej

Od 1 stycznia 2014 r. faktury korygujące wystawia się według zasad wskazanych w art. 106j ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. Faktura korygująca może być wystawiana:

1) dla konkretnej czynności lub

2) zbiorczo dla wielu czynności, objętych wieloma fakturami wystawianymi dla jednego odbiorcy w danym okresie.

Krok: podmiot wystawiający fakturę korygującą

Fakturę korygującą wystawia wyłącznie podatnik VAT dokonujący dostawy lub wykonujący usługę.