Faktury korygujące - moment rozliczenia - OpenLEX

Balicka Patrycja, Faktury korygujące - moment rozliczenia

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autorzy:

Faktury korygujące - moment rozliczenia

Faktury korygujące - moment rozliczenia

Faktury korygujące - moment rozliczenia

Procedura przedstawia zasady rozliczania faktur korygujących zakupowych, które powodują konieczność obniżenia wykazanego podatku naliczonego.

Faktury korygujące - moment rozliczenia podatnik podatnik otrzymanie faktury korygującej odliczenie podatku naliczonego miesiąc nadesłania faktury korygującej miesiąc odliczenia podatku naliczonego tak nie

Krok: otrzymanie faktury korygującej

Podatnik otrzymuje fakturę korygującą, która to w stosunku do wystawionej faktury pierwotnej zmniejsza podstawę opodatkowania, kwotę wykazanego podatku.

Krok: odliczenie podatku naliczonego

W sytuacji otrzymania faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania i kwotę podatku należy zweryfikować, czy dokonano odliczenia podatku naliczonego z faktury pierwotnej, której dotyczy otrzymana faktura korygująca.