Musiał Krzysztof J., Ewidencja suszu tytoniowego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autor:

Ewidencja suszu tytoniowego

Ewidencja suszu tytoniowego

Ewidencja suszu tytoniowego

Procedura ma na celu zaprezentowanie regulacji prawnej dotyczącej ewidencji suszu tytoniowego.

Ewidencja suszu tytoniowego podmiot zobowiązany podmiot zobowiązany obrót suszem tytoniowym obowiązek realizacji szczególnych wymagań stawianych ewidencji obowiązek realizacji ogólnych wymagań stawianych ewidencji

Krok: obrót suszem tytoniowym

Ewidencję suszu tytoniowego prowadzą:

1) pośredniczący podmiot tytoniowy;

2) osoba upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, w przypadku gdy pośredniczącym podmiotem tytoniowym jest przedsiębiorca zagraniczny, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1542 z późn. zm.) - dalej u.p.a.;

3) podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20c u.p.a., w przypadku gdy pośredniczącym podmiotem tytoniowym jest przedsiębiorca zagraniczny, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c u.p.a. (art. 138g ust. 1 u.p.a.).

Krok: obowiązek realizacji szczególnych wymagań stawianych ewidencji

Ewidencja, o której mowa w art. 138g ust. 1 u.p.a., powinna umożliwiać w szczególności:

1) ustalenie ilości suszu tytoniowego:

a) nabytego na terytorium kraju,

b) nabytego wewnątrzwspólnotowo,

c) importowanego,

d) sprzedanego na terytorium kraju,

e) dostarczonego wewnątrzwspólnotowo,

f) eksportowanego,

g) zużytego przez pośredniczący podmiot tytoniowy,

h) zniszczonego;

2) ustalenie:

a) podmiotu, od którego susz tytoniowy został nabyty lub importowany,

b) podmiotu, któremu susz tytoniowy został sprzedany,

c) podmiotu, do którego susz tytoniowy został dostarczony wewnątrzwspólnotowo lub wyeksportowany;

3) ustalenie ilości i sposobu przetworzenia suszu tytoniowego, w przypadku gdy pośredniczący podmiot tytoniowy przetwarza susz tytoniowy (art. 138g ust. 2 u.p.a.).