Kidyba Andrzej, Emisja akcji w prostej spółce akcyjnej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Emisja akcji w prostej spółce akcyjnej

Emisja akcji w prostej spółce akcyjnej

Emisja akcji w prostej spółce akcyjnej

Krok: wybór sposoby emisji akcji

Emisja akcji w prostej spółce akcyjnej może nastąpić na jeden z trzech sposobów: poprzez zwykłą emisję akcji, emisję przez zarząd spółki w ramach upoważnienia oraz w drodze warunkowej emisji akcji.

Emisja akcji w prostej spółce akcyjnej podmiot prowadzący rejestr podmiot prowadzący rejestr wpis do rejestru akcjonariuszy otrzymanie dyspozycji otrzymanie wniosku o wpis do rejestru akcjonariuszy wpis do rejestru akcjonariuszy sąd rejestrowy sąd rejestrowy wpis zmiany umowy spółki do rejestru doręczenie wniosku o wpis zmiany umowy spółki do rejestru KRS PSA akcjonariusze albo zarząd akcjonariusze zarząd albo rada dyrektorów subskrybenci zarząd albo rada dyrektorów albo akcjonariusz walne zgromadzenie osoby uprawnione do objęcia akcji PSA akcjonariusze albo zarząd akcjonariusze zarząd albo rada dyrektorów subskrybenci zarząd albo rada dyrektorów albo akcjonariusz walne zgromadzenie osoby uprawnione do objęcia akcji warunkowa emisja akcji upoważnienie zarządu do emisji akcji wybór sposoby emisji akcji zwykła emisja akcji możliwe scenariusze weryfikacja konieczności zmiany umowy spółki uchwała o zmianie umowy spółki czy istnieje konieczność zmiany umowy spółki? uchwała o emisji akcji czy nowa emisja wykracza poza progi wskazane w umowie spółki? brak możliwości emisji akcji czy umowa dopuszcza emisję akcji bez zmiany umowy spółki? weryfikacja wysokości i terminu emisji weryfikacja treści umowy spółki oświadczenia członków organu zarządzającego brak możliwości emisji akcji uchwała o emisji akcji uchwała organu zarządzającego czy nowa emisja wykracza poza progi wskazane w umowie spółki? wydanie dyspozycji wpisu do rejestru akcjonariuszy brak możliwości emisji akcji czy umowa spółki przewiduje upoważnienie zarządu do emisji akcji? złożenie wniosku o wpis zmiany umowy spółki do rejestru KRS weryfikacja treści umowy spółki zgłoszenie do rejestru wykazu akcjonariuszy brak możliwości emisji akcji ustalenie listy akcjonariuszy weryfikacja zakresu nowej emisji akcji zawarcie umowy o objęciu akcji wniesienie wkładów na pokrycie akcji złożenie wniosku o wpis do rejestru akcjonariuszy uchwała o warunkowej emisji akcji uchwała w sprawie przyznania praw do objęcia akcji złożenie oświadczeń o objęciu akcji tak nie nie tak tak nie nie tak nie tak

Krok: weryfikacja konieczności zmiany umowy spółki

Co do zasady emisja akcji stanowi zmianę umowy spółki. Jednakże zachowanie przepisów o zmianie umowy spółki nie jest wymagane, jeżeli emisja akcji następuje uchwałą akcjonariuszy podejmowaną na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną liczbę akcji i termin ich emisji.