Musiał Krzysztof J., Elektroniczne postępowanie

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Elektroniczne postępowanie

Elektroniczne postępowanie

Elektroniczne postępowanie

Procedura ma na celu przedstawić elementy procesowe lub części postępowania, w których następuje wykorzystanie dokumentów lub komunikacji w formie elektronicznej.

Elektroniczne postępowanie organ podatkowy organ podatkowy otrzymanie pism procesowych zaistnienie dokumentu lub korespondencji w formie elektronicznej udostępnianie akt na serwerze organu sporządzanie pism procesowych w formie elektronicznej doręczanie pism procesowych zasada formy elektronicznej upoważnienie pracownika organu podatnik podatnik uwierzytelnienie dokumentów rezygnacja z elektronicznej formy doręczania dokumentów wgląd w akta pismo nieodebrane gwarancja dostępu do nieodebranego pisma brak konieczności ustanawiania pełnomocnika ds. doręczeń złożenie elektronicznego podania zaistnienie dokumentu lub korespondencji w formie elektronicznej odebranie pism procesowych odebranie zawiadomienia (elektronicznego awiza) pobranie pisma z serwera organu w terminie pismo odebrane tak nie

Krok: zaistnienie dokumentu lub korespondencji w formie elektronicznej

Omawianej tematyki dotyczą następujące procedury:

– Elektroniczna dokumentacja,

– Elektroniczna komunikacja.

Krok: odebranie pism procesowych

Otrzymanie pisma procesowego w formie dokumentu elektronicznego (zob. procedura Elektroniczna dokumentacja) jest skuteczne, o ile podatnik:

1) wniósł o doręczenie przez organ podatkowy pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

2) wyraził zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej

lub pełnomocnik:

3) ma wskazany w pełnomocnictwie adres elektroniczny lub sam go wskazał po umocowaniu się jako pełnomocnik.

Jeśli podatnik udzielił pełnomocnictwa profesjonalnemu pełnomocnikowi (np. doradcy podatkowemu) organ doręcza pełnomocnikowi pisma drogą elektryczna (chyba, że staną na przeszkodzie względy techniczne).

Omawianej tematyki dotyczy procedura Elektroniczna komunikacja.