Musiał Krzysztof J., Elektroniczna dokumentacja

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 października 2016 r.
Autorzy:

Elektroniczna dokumentacja

Elektroniczna dokumentacja

Elektroniczna dokumentacja

Procedura ma na celu przedstawienie zakresu dokumentów, które mogą być wydawane przez organy podatkowe lub składane przez podatników w formie elektronicznej.

Elektroniczna dokumentacja organ podatkowy organ podatkowy upoważnienia funkcjonariusza celnego lub pracownika organu podatkowego istnienie potrzeby wydawania dokumentacji w formie elektronicznej metryki sprawy zaświadczenia wezwania żądane dokumenty rodzaje dokumentów możliwych do wydania w formie elektronicznej zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej decyzje potwierdzenia wniesienia dokumentu drogą elektroniczną zapytania o zgodę na doręczenia pism drogą elektroniczną interpretacje indywidualne postanowienia adnotacje inne podatnik podatnik podania rodzaje dokumentów możliwych do złożenia w formie elektronicznej pełnomocnictwa i ich odpisy żądane dokumenty odpisy dokumentów istnienie potrzeby składania dokumentacji w formie elektronicznej zaświadczenia deklaracje wnioski o doręczanie pism drogą elektroniczną

Krok: istnienie potrzeby składania dokumentacji w formie elektronicznej

Omawianej tematyki dotyczy procedura Elektroniczna administracja podatkowa.

Krok: rodzaje dokumentów możliwych do złożenia w formie elektronicznej

Podatnik może składać następujące dokumenty w formie elektronicznej:

1) deklaracje,

2) pełnomocnictwa i odpisy pełnomocnictw,

3) wnioski o doręczanie pism drogą elektroniczną,

4) podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia i wnioski),

5) odpisy dokumentów,

6) zaświadczenia.