Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Elektroniczna administracja podatkowa

Elektroniczna administracja podatkowa

Elektroniczna administracja podatkowa

Procedura ma na celu wprowadzenie w system administracji podatkowej działającej w sferze elektronicznego świadczenia usług publicznych.

Krok: wystąpienie potrzeby istnienia administracji podatkowej w formie elektronicznej

Coraz szersze korzystanie w codziennym życiu przez ogół społeczeństwa oraz wykorzystanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez organy podatkowe, np. zachęcanie do składania drogą elektroniczną deklaracji i zeznań, powodują, iż na znaczeniu zyskuje elektroniczny wymiar administracji podatkowej. Nowelizacja ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) z dniem 11.05.2014 r. dokonała istotnego pogłębienia tej tendencji, przez co możliwość elektronicznego załatwiania spraw podatkowych staje się zupełnie realna. Kolejne nowelizacje (z lat 2015 i 2016) potwierdzają ten kierunek zmian.

Krok: przejawy formy elektronicznej administracji podatkowej

Elektroniczna forma funkcjonowania administracji podatkowej przejawia się poprzez:

1) dokumenty składane, odbierane lub potwierdzane w formie elektronicznej;

2) komunikację odbywającą się za pomocą środków elektronicznych;

3) postępowanie podatkowe odbywające się w sposób elektroniczny za pomocą elektronicznych dokumentów i komunikacji w formie elektronicznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?