Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 11 maja 2014 r.
Autorzy:

Elektroniczna administracja podatkowa

Elektroniczna administracja podatkowa

Elektroniczna administracja podatkowa

Procedura ma na celu wprowadzenie w system administracji podatkowej działającej w sferze elektronicznego świadczenia usług publicznych.

Krok: wystąpienie potrzeby istnienia administracji podatkowej w formie elektronicznej

Coraz szersze korzystanie w codziennym życiu przez ogół społeczeństwa oraz wykorzystanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez organy podatkowe, np. zachęcanie do składania drogą elektroniczną deklaracji i zeznań, budowanie zaawansowanego portalu podatkowego, powodują, iż na znaczeniu zyskuje elektroniczny wymiar administracji podatkowej. Nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) z dniem 11 maja 2014 r. dokonała istotnego pogłębienia tej tendencji, przez co możliwość elektronicznego załatwiania spraw podatkowych staje się zupełnie realna.

Krok: przejawy formy elektronicznej administracji podatkowej

Elektroniczna forma funkcjonowania administracji podatkowej przejawia się poprzez:

1) dokumenty składane, odbierane lub potwierdzane w formie elektronicznej;

2) komunikację odbywającą się za pomocą środków elektronicznych;

3) postępowanie podatkowe odbywające się w sposób elektroniczny za pomocą elektronicznych dokumentów i komunikacji w formie elektronicznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?