Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - OpenLEX

Ambroziewicz Maciej, Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 30 lipca 2020 r.
Autorzy:

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Przepisy bhp obligują pracodawcę do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na określonych stanowiskach pracy odzieży roboczej i/lub ochronnej. Ponadto pracodawca powinien zapewnić pranie takiej odzieży, przy czym zgodnie z art. 2379 § 3 k.p., może tę czynność zlecić pracownikom pod warunkiem wypłacania im z tego tytułu ekwiwalentu pieniężnego w wysokości poniesionych przez nich kosztów. Stosowana przez wiele lat praktyka polegała na ustaleniu stałej, zryczałtowanej kwoty, jaką pracownicy zatrudnieni na określonych stanowiskach otrzymywali w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Od niedawna uważa się jednak, że wysokość ekwiwalentu powinna odpowiadać kosztom faktycznie poniesionym przez konkretnego pracownika.

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracownik pracownik pranie odzieży roboczej przekazanie kalkulacji pracodawcy dokonanie wyceny poniesionych kosztów pracodawca pracodawca wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego uzyskanie od pracownika oświadczenia o poniesionych kosztach czy pracodawca może zapewnić pranie? powierzenie prania pracownikowi czy pracownik wyraził zgodę na samodzielne pranie odzieży roboczej? zlecenie pracownikowi prania odzieży roboczej ustalenie zasad gospodarowania odzieżą roboczą dostarczenie pracownikowi odzieży roboczej zapewnienie prania odzieży zapewnienie prania przez pracodawcę czy odzież została skażona chemicznie, biologicznie lub środkami promieniotwórczymi? nie tak nie tak nie tak

Krok: ustalenie zasad gospodarowania odzieżą roboczą

Jednym z najistotniejszych obowiązków pracodawcy związanych z bhp jest ustalenie rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego.

Krok: dostarczenie pracownikowi odzieży roboczej

Przepisy bhp obligują pracodawcę do nieodpłatnego dostarczenia pracownikowi środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, a także odzieży i obuwia roboczego, jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a także ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.