Egzekucja czynności niezastępowalnej - OpenLEX

Wiśniewski Paweł, Egzekucja czynności niezastępowalnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Egzekucja czynności niezastępowalnej

Egzekucja czynności niezastępowalnej

Egzekucja czynności niezastępowalnej

Egzekucja czynności niezastępowalnej dłużnik dłużnik brak reakcji wykonanie czynności możliwy sposób zachowania brak reakcji wykonanie czynności możliwy sposób zachowania sąd skład orzekający sąd skład orzekający wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z urzędu nałożenie grzywny na dłużnika i wyznaczenie nowego terminu do wykonania czynności, z zagrożeniem surowszą grzywną wydanie postanowienia o ukończeniu postępowania egzekucyjnego możliwy przebieg postępowania wydanie postanowienia o wyznaczeniu dłużnikowi terminu do wykonania czynności z zagrożeniem grzywną możliwy sposób rozstrzygnięcia możliwy sposób rozstrzygnięcia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z urzędu zawiadomienie dłużnika o wszczęciu egzekucji możliwy sposób rozstrzygnięcia możliwy sposób rozstrzygnięcia możliwy przebieg postępowania nakazanie dłużnikowi zapłaty wierzycielowi sumy pieniężnej i wyznaczenie nowego terminu do wykonania czynności, z zagrożeniem nakazania zapłaty sumy pieniężnej lub zagrożeniem grzywną wydanie postanowienia o wyznaczeniu dłużnikowi terminu do wykonania czynności z zagrożeniem nakazania zapłaty na rzecz wierzyciela sumy pieniężnej wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z urzędu wydanie postanowienia o ukończeniu postępowania egzekucyjnego otrzymanie wniosku o wszczęcie egzekucji czynności niezastępowalnej możliwy sposób rozstrzygnięcia wysłuchanie wierzyciela i dłużnika oddalenie wniosku wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z urzędu w wyznaczonym terminie w wyznaczonym terminie

Krok: otrzymanie wniosku o wszczęcie egzekucji czynności niezastępowalnej

Krok: zawiadomienie dłużnika o wszczęciu egzekucji

Zawiadomienie dłużnika o wszczęciu egzekucji może być połączone z zawiadomieniem go o wyznaczeniu posiedzenia jawnego, celem wysłuchania stron postępowania.