Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autor:

Działania organów administracji publicznej w sytuacji zaistnienia ryzyka epidemii lub zaistnienia epidemii

Działania organów administracji publicznej w sytuacji zaistnienia ryzyka epidemii lub zaistnienia epidemii

Działania organów administracji publicznej w sytuacji zaistnienia ryzyka epidemii lub zaistnienia epidemii

Procedura opisuje działania organów administracji publicznej w sytuacji zaistnienia ryzyka epidemii lub zaistnienia epidemii.

Krok: zaistnienie ryzyka epidemii lub zaistnienie epidemii

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.) - dalej u.z.z.z. - epidemia to wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 i 23 u.z.z.z., stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych, natomiast stan epidemii to sytuacja prawna wprowadzenia na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.

Krok: wystąpienie z wnioskiem do wojewody o ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

W przypadku zaistnienia ryzyka epidemii lub zaistnienia epidemii, na terenie danego województwa lub jego części, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny jest zobowiązany, na podstawie art. 46 ust. 1 u.z.z.z., do wystąpienia z wnioskiem do wojewody o ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.