Musiał Krzysztof J., Dowód w postępowaniu podatkowym

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Dowód w postępowaniu podatkowym

Dowód w postępowaniu podatkowym

Dowód w postępowaniu podatkowym

Procedura ma na celu przedstawienie instytucji dowodu, rodzajów dowodów i określenie etapów procedury, w których dowody są zbierane.

Dowód w postępowaniu podatkowym dowód - definicja wyjątki rodzaje dowodów księgi podatkowe złożone deklaracje oświadczenie strony zeznania świadków zeznanie strony opinie biegłych oględziny informacje podatkowe dokumenty z innych postępowań dokumenty będące w posiadaniu strony dokumenty urzędowe materiały objęte tajemnicą bankową włączanie dowodów do postępowania podatkowego brak dowodu w postępowaniu podatkowym dowód w postępowaniu podatkowym księgi podatkowe deklaracje oświadczenie strony

Krok: dowód - definicja

Dowodem jest wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (materialnym i procesowym).

Ustawodawca wprowadza otwarty katalog dowodowy.

Każdy fakt może być wykazywany za pomocą każdego zgodnego z prawem dowodu (wyrok NSA z dnia 24 sierpnia 2010 r., II FSK 601/09).

Nie ma w postępowaniu podatkowym dowodów mocniejszych i słabszych (wyrok NSA z dnia 9 marca 2010 r., I FSK 2180/08).

W postępowaniu podatkowym dopuszczalne są nie tylko dowody (przykładowo) wyliczone w art. 181 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.) - dalej o.p., ale również dowody nienazwane (wyrok NSA z dnia 27 czerwca 2012 r., I GSK 1146/11).

Dowodami mogą być także odpisy, czy nawet kserokopie dokumentów, a także odpisy uwierzytelnione (zob. wyrok NSA z dnia 7 maja 2010 r., II FSK 2105/08).

Krok: wyjątki

Dowody zebrane z naruszeniem procedury mogą stracić walor dowodów. Dzieje się tak w następujących sytuacjach:

1) naruszenia obowiązku doręczenia kontrolowanemu lub osobie go reprezentującej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli:

a) na legitymację,

b) przed pracownikiem kontrolowanego uznanym za umocowanego do czynności prawnych w zakresie działalności przedsiębiorstwa,

c) w obecności przywołanego świadka

(zob. procedura Kontrola podatkowa - wszczęcie kontroli);

2) po upływie terminu zakończenia kontroli wskazanego w upoważnieniu, w przypadku gdy kontrola się nie zakończyła do tego dnia i nie wyznaczono nowego terminu jej zakończenia;

3) odmowy zatwierdzenia przez prokuratora rejonowego protokołu z oględzin oraz przeszukania lokali mieszkalnych, innych pomieszczeń lub rzeczy, jeżeli powzięto informację o prowadzeniu niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej.